Umorzenie odsetek — kiedy można się o nie starać?

Umorzenie odsetek
DATA: 16 sierpnia, 2023

Masz problem ze spłatą miesięcznych rat kredytu, nie masz środków, żeby opłacić rachunek, nie stać Cię na spłatę zaległości podatkowych? Musisz wiedzieć, że od momentu terminu zapłaty zobowiązania wierzyciel nalicza karne odsetki za zwłokę. Są one dla dłużnika zawsze dodatkowym kosztem, przez który uregulowanie należności sprawia jeszcze większy problem. Sprawdź, jak wyjść z pętli zadłużenia i odzyskać płynność finansową. Dowiedz się, czy umorzenie odsetek podatkowych lub rat jest możliwe. Pamiętaj, że naliczanie odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych i tych innego rodzaju nigdy nie jest korzystne i to dwóm stronom powinno zależeć na jak najszybszym uregulowaniu należności już po terminie płatności.

Na czym polega umorzenie odsetek?

Okazuje się, że to właśnie zaległości podatkowe są tymi, z którymi dłużnicy borykają się najczęściej. Bardzo często zależą od losowych przypadków. Dalsze odsetki za zwłokę naliczane są również, kiedy nastąpiła utrata możliwości zarobkowania. Bez względu na przyczynę braku spłaty należności wobec urzędu skarbowego, dłużnik może wystąpić o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych. To swojego rodzaju ulga, która polega na zwolnieniu z obowiązku zapłaty zaległego podatku, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Co istotne, umorzenia zaległości podatkowej mogą być zastosowane w całości lub tylko w części.

Umorzenie odsetek a przepisy prawne

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek czy opłaty prolongacyjnej w całości lub w części może zostać zastosowane zgodnie z przepisami prawa podatkowego, których organ podatkowy ma obowiązek przestrzegać. Pod uwagę zawsze brany jest między innymi ważny interes podatnika oraz interes publiczny. Przepisy prawa jasno wskazują, kiedy umorzenie zaległości podatkowej czy odsetek za zwłokę jest możliwe, a kiedy może nastąpić odmowa umorzenia zaległości podatkowej. Co istotne, wniosek podatnika o umorzenie odsetek podatkowych nie zawsze musi być rozpatrzony przychylnie, a pod uwagę brane są różne przesłanki.

Warto wiedzieć, że o ile każdy wniosek o umorzenie zaległości podatkowej czy odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej musi być rozpatrywany zgodnie z procedurą i przepisami prawa, o tyle całkowite lub częściowe umorzenie zaległości w spłacie zobowiązań kredytowych rozpatrywane może być indywidualnie przez każdy bank. Wiele zależy od polityki kredytowej, jaką w ramach współpracy z klientami stosuje dana instytucja bankowa.

Sytuacje sprzyjające umorzeniu odsetek

Wniosek podatnika o umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę w spłacie zobowiązań podatkowych czy opłaty prolongacyjnej może zostać rozpatrzony pozytywnie, jeśli zachodzą przesłanki sprzyjające podatnikowi. Zalicza się do nich trudna sytuacja finansowa podatnika lub wydarzenie losowe, w wyniku których spłata należności jest niemożliwa.

Umorzenie odsetek z powodu trudności finansowych

Podatnik powinien udowodnić, że nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Wniosek o umorzenie płatności może być podyktowany utratą pracy zarobkowej podatnika czy zamknięciem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność. Trudność finansowa może skutkować odroczeniem części zaległości podatkowej lub jej całości.

Ważny interes dłużnika

Przy umorzeniu zaległości podatkowych czy odsetek za zwłokę istotny jest ważny interes podatnika. Mówi on o nadzwyczajnych, losowych przypadkach, w obliczu których spłata zobowiązania podatkowego jest czasowo lub całkowicie niemożliwa. Do takich zalicza się utrata losowa majątku czy utrata możliwości zarobkowania.

Urząd Skarbowy jako organ podatkowy weźmie również pod uwagę tzw. interes publiczny. To sytuacja, wobec której zapłata zaległości podatkowej czy odsetek będzie wiązać się z koniecznością sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych.

Gdzie możemy starać się o umorzenie odsetek? Przykłady

O umorzenie zaległości podatkowych czy umorzenie odsetek może ubiegać się podatnik, jego spadkobierca lub osoba trzecia. Co ciekawe, umorzenie płatności tego rodzaju możliwe jest nie tylko w przypadku zadłużeń podatkowych. Dłużnik może starać się również o umorzenie odsetek ZUS czy odsetek rat kredytów. Odsetki za zwłokę naliczane są w przypadku każdego nieuregulowanego w terminie płatności zobowiązania finansowego.

ZUS

Prośba o umorzenie odsetek z tytułu nieuregulowania należności z tytułu składki ZUS może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko w szczególnych przypadkach. Do takich zalicza się:

  • śmierć dłużnika,
  • umorzenie postępowania upadłościowego z ramienia sądu administracyjnego,
  • zamknięcie działalności gospodarczej,
  • trudna sytuacja materialna dłużnika,
  • brak majątku.

Umorzenie odsetek od składek ZUS może nastąpić w części lub w całości.

Komornik

Umorzenie odsetek jest jednym ze sposobów odzyskiwania wierzytelności w ramach stosowania windykacji miękkiej. Warto wiedzieć, że w przypadku powstałego zadłużenia, zarówno dłużnikowi, jak i wierzycielowi zależy na uregulowaniu należności. Pismo o umorzenie odsetek od kredytu, umorzenie odsetek od pożyczki czy umorzenie odsetek za czynsz może być skierowane bezpośrednio do wierzyciela albo do komornika, jeśli to on zajmuje się ściąganiem długu. Warto wziąć pod uwagę, że prośba o umorzenie odsetek powinna być wystosowana przez dłużnika, zanim dojdzie do postępowania sądowego, którego efektem jest aktywność komornika. Jego działalność narzuca dodatkowe koszty i bardzo często uniemożliwia prowadzenie korzystnych negocjacji z wierzycielem.

Jak napisać wniosek o umorzenie odsetek?

Wniosek o umorzenie odsetek od kredytu, podanie o umorzenie odsetek za czynsz, pismo o umorzenie odsetek od niezapłaconych faktur czy prośba o umorzenie zaległości podatkowych — zawsze powinny mieć postać pisemną i formalną. W zależności od rodzaju wierzyciela, umorzenie odsetek jest możliwe poprzez wypełnienie gotowego wniosku bądź sporządzenie takiego dokumentu samodzielnie.

Bez względu na formę ubiegania się o umorzenie odsetek, w piśmie powinny znaleźć się takie informacje jak:

  • dane osobowe dłużnika,
  • rodzaj i wartość zobowiązania wobec wierzyciela,
  • uzasadnienie prośby o umorzenie odsetek,
  • dokumentacja potwierdzająca niemożność uregulowania należności.

Wniosek o umorzenie odsetek powinien być kierowany bezpośrednio do wierzyciela lub w przypadku egzekucji komorniczej do komornika, który zajmuje się sprawą.

Jeśli ciążą na Tobie długi, których nie jesteś w stanie spłacić, dobrą strategią jest udanie się po profesjonalne wsparcie do doradcy finansowego lub firmy windykacyjnej. Najgorszym rozwiązaniem jest uciekanie od odpowiedzialności i unikanie płatności oraz odmowa wypracowania korzystnego dla dwóch stron kompromisu i ugody z wierzycielem. Skorzystaj z negocjacji i mediacji, zanim sprawa zostanie skierowana do sądu. Reaguj natychmiast po wezwaniu do zapłaty. Im dłużej będziesz zwlekać, tym odsetki karne będą wyższe. Pamiętaj, że zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe oferują produkty oddłużeniowe, które nierzadko okazują się doskonałym wsparciem w ramach ratowania płynności finansowej i wyjścia z tzw. pętli zadłużenia.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek