Tabela Opłat i Prowizji

 

Lp.Rodzaj czynnościKwota opłaty/prowizji
1.Wydanie zaświadczenia o kwocie pozostałej do całkowitej spłaty pożyczki27,00 zł
2.Wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie pożyczki24,00 zł
3.Sporządzenie szczegółowego rozliczenia jednej pożyczki35,00 zł
4.Sporządzenie szczegółowego rozliczenia dwóch lub więcej pożyczek41,00 zł
5.Wydanie kserokopii dokumentów jednej pożyczki34,00 zł
6.Wydanie kserokopii dokumentów dwóch lub więcej pożyczek44,00 zł

 

Prosimy o dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty,  zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji.

 

Dane do wpłaty:

Kwota: zgodna z Tabelą Opłat i prowizji

Odbiorca: CAPITAL SERVICE S.A., ul. Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka

Nr rachunku do wpłaty: 59 1020 1592 0000 2302 0249 4094

Tytułem: Opłata za _________ (np. wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie pożyczki).

 

Tabela opłat i prowizji – pobierz