Kalkulator kredytowy 2022

Kalkulator kredytowy jest narzędziem, które na podstawie niezbędnych danych obliczy zdolność kredytową. Ma on za zadanie wskazać osobie potencjalnie zainteresowanej zaciągnięciem zobowiązania przybliżonej zdolności kredytowej, którą posiada. Taka informacja nie jest pewna, a podana zdolność jest jedynie orientacyjna. Dokładnej weryfikacji dokonuje bank. Instytucja finansowa pobiera zazwyczaj raporty z Biura Informacji Kredytowej, aby sprawdzić aktualnie posiadane lub historyczne zobowiązania.

kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy – jak działa?

Chociaż nie jest to narzędzie służące jako wyznacznik zdolności kredytowej, to doskonale sprawdzi się do nakreślenia planu działania podczas planowania zaciągnięcia zobowiązania. Wynik uzyskany przy pomocy kalkulatora kredytowego ma za zadanie zarysować przyszłemu wnioskodawcy jego sytuację finansową.

Jeśli wynik okazał się negatywny, nie należy interpretować go jako główny warunek do niestarania się o zobowiązanie finansowe. Istnieją bowiem sposoby, które pomagają w poprawie zdolności kredytowej. Będą to między innymi: terminowe płacenie i wywiązywanie się z obecnych zobowiązań finansowych (np. kredytów lub pożyczek). Dobrym punktem do poprawy zdolności kredytowej jest wcześniejsza spłata swoich zobowiązań.

Przy korzystaniu z kalkulatora kredytowego nie jest wymagane przesyłanie żadnych dokumentów. Pola, które widnieją w narzędziu dotyczą analizy aktualnej sytuacji finansowej. Osoby posiadające większą ilość kredytów czy pożyczek na swoim koncie powinny dokładnie przeanalizować i wykazać łączną sumę swoich miesięcznych obciążeń. Zatajanie lub pomijanie takich danych może spowodować błędnie przedstawioną ocenę zdolności kredytowej. Tylko dokładne wskazanie niezbędnych danych pozwoli na precyzyjne określenie kwoty, o jaką może starać się potencjalny kredytobiorca.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Czym jest zdolność kredytowa? 

Każda osoba starająca się o dodatkowe finansowanie, czy to w postaci kredytu, czy szybkiej pożyczki online, jest sprawdzana pod względem zdolności do terminowej spłaty wybranego zobowiązania, powiększonego o odsetki. Za wcześniej wspomnianym wyrażeniem ,,sprawdzanie’’ kryje się nic innego, jak weryfikacja zdolności kredytowej, które dla banków jest traktowane jako oszacowanie ryzyka, które wiąże się z potencjalnym udzieleniem kredytobiorcy finansowania. Czynność ta pozwala również ustalić maksymalną kwotę zobowiązania, które może zaciągnąć wnioskodawca.

To korzystne rozwiązanie nie tylko dla banków, które przed udzieleniem finansowania zabezpieczają się przed niewypłacalnymi klientami, ale procedura chroni w pewien sposób wnioskodawcę, dla którego negatywna ocena zdolności kredytowej może okazać się uchronieniem przed przekredytowaniem lub wpadnięciem w spiralę finansową. Które mogą poskutkować brakiem środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, wysokim wzrostem zadłużenia czy egzekucją komorniczą.

Kto zajmuje się oceną zdolności kredytowej?

Ocenę zdolności kredytowej weryfikują banki, a dokładniej specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w bankowości. Do takiej oceny nie stosuje się ścisłych zasad, przez co taki sam wniosek może być w zależności od banku inaczej oceniony. Każda osoba może bez większego problemu samodzielnie oszacować swoją szansę na kredyt poprzez kalkulator kredytu gotówkowego.

Zdolność kredytowa – od czego zależy?

Zdolność kredytowa nie wynika tylko z jednego czynnika. Zależna jest od wielu elementów, które składają się na finalną decyzję co do oceny wnioskodawcy. Głównie zależy ona od tego w jakim czasie ma zostać zaciągnięte zobowiązanie oraz jakie są warunki jego spłaty. Kiedy kredytobiorca zdecyduje się na dłuższy termin spłaty, powiększa swoją zdolność, przez co może zaciągnąć większą kwotę. Takie rozwiązanie posiada jeden minus, ponieważ wraz z wydłużeniem terminu spłata, wzrasta całkowity koszt kredytu lub pożyczki.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Tak jak wspomniano wcześniej, zdolność kredytowa zależy od kilku czynników. Kiedy wiadomo już od czego zależy, warto wiedzieć co na nią wpływa. W tym przypadku, tak samo nie ma mowy o jednym czynniku. Na zdolność kredytową wpływa m.in.:

  • wysokość oraz źródło dochodów – zdolność kredytowa w pewnym sensie jest uzależniona od wielkości zarobków wnioskodawcy, a także formy prawnej przedsiębiorstwa, w którym podejmowana jest praca. Ważny jest również typ posiadanej umowy. Za najbardziej stabilną uważana jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Osobom posiadającym taki rodzaj umowy, banki oraz inne instytucje finansowe, w większym stopniu chętniej udzielą kredytu czy pożyczki. Wysokie i stabilne dochody nie w każdym przypadku zapewniają pozytywnej decyzję kredytową. Duże znaczenie ma również wcześniejsza historia, która może wpłynąć znacznie na finalną decyzję.
  • historia kredytowa– wszystkie informacje dotyczące wcześniejszych lub obecnych zobowiązań posiadają duży wpływ na zdolność kredytową. W historii kredytowej znajdują się dane dotyczące regulowania i terminowości spłaty przeszłych lub teraźniejszych zobowiązań. Na podstawie takiej historii instytucja finansowa może określić jakim rodzajem dłużnika jest osoba starająca się o finansowanie. Czy w przeszłości spłacała raty zobowiązań w terminie i czy można jej zaufać. Niewielkie spóźnienia w spłacie nie skreślają potencjalnego wnioskodawcy. W celu uniknięcia sytuacji związanych ze spóźnieniem w spłacie rat, warto skorzystać z kalkulatora rat kredytowych, który wskaże, jakie kwoty będą do zapłacenia w konkretnych ratach. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie wydatków, tak aby nie spóźnić się w terminie płatności. Czasowa obsługa dotychczasowych zobowiązań jest ważna, podobnie jak bieżąca sytuacja finansowa potencjalnego wnioskodawcy.
  • wydatki oraz zobowiązania – kolejnym finansowym aspektem są bieżące wydatki oraz zobowiązania.
  • rodzaj i kwota zobowiązania – o ocenie zdolności kredytowej może decydować również kwota i termin, na jaki ma zostać zaciągnięte zobowiązanie. Inaczej sytuacja będzie wyglądała w przypadku szybkiej pożyczki, a inaczej w przypadku kredytu gotówkowego czy hipotecznego na kilkanaście lat. W pierwszym przypadku, często wystarczy jedynie zaświadczenie o zarobkach czy wyciąg z konta. Natomiast, w tym drugim instytucja finansowa dokładnie bierze pod lupę potencjalnego kredytobiorcę.

Jak zwiększyć swoją zdolność kredytową?

Banki znacznie lepiej rozpatrują osoby, które nie posiadają negatywnej historii finansowej i mogą pochwalić się wysoką zdolnością kredytową. Jest to bardzo ważne, ponieważ nie pozyskuje się jej z dnia na dzień, a nabiera się ją z upływem czasu przez wiele wspomnianych wcześniej czynników. Osoba posiadająca niską zdolność kredytową wcale nie powinna całkowicie rezygnować ze starania się o dodatkowe finansowanie. Zdolność kredytową można bowiem poprawić.

Uporządkowanie domowych finansów zwiększa zdolność kredytową

Pierwszym krokiem przy planowaniu kolejnego zobowiązania kredytowego jest uporządkowanie swoich domowych finansów i pozbyć się zbędnych obciążeń. Redukcja lub całkowita rezygnacja z kart oraz limitów oraz spłacenie zalegających zobowiązań pozwoli zwiększyć kwotę finansowania, o którą ubiega się wnioskodawca. W przypadku kiedy pozbycie się kredytów nie jest możliwe, skonsolidowanie zobowiązań, a także zmniejszenie comiesięcznych opłat pomoże zwiększyć zdolność kredytową.

Podejmując próbę zredukowania zadłużenia, należy pamiętać o tym, żeby wykonać to z odpowiednim wyprzedzeniem. Wpisy znajdujące się w Biurze Informacji Kredytowej dotyczące zamknięcia rachunków mogą pojawić się z opóźnianiem. Wnioskodawca musi pamiętać, że bez potwierdzenia w informacjach biura, bank lub instytucja finansowa może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających zaistniały stan.

Zbudowanie zaufania kredytobiorcy

Większość podmiotów bankowych ceni swoich klientów ze względu na to, że mają konta w ich placówkach. Dzięki temu znają i bardziej ufają osobom, ponieważ mają do nich pełne zaufanie. Dobrym rozwiązaniem, które praktykowane jest przez duży procent klientów jest założenie rachunku bankowego w instytucji, w której można zaciągnąć w późniejszym czasie zobowiązanie. Wygodą jest również to, że środki będą przelewane na stałe konto. Klient będzie mógł wówczas liczyć na niższe oprocentowanie. Po dłuższym czasie klient może liczyć na korzystne oferty oraz propozycje.

Jak sprawdzić swoją historię kredytową w BIK?

W celu sprawdzenia swojej zdolności kredytowej niezbędne jest założenie konta internetowego na stronie Biura Informacji Kredytowej. Instytucja przykłada dużą uwag do tego, aby weryfikować tożsamość każdego klienta. Raporty kredytowe są bowiem dokumentami tajnymi i osoby nieupoważnione nie mają prawa do tego, żeby mieć do nich wgląd. Z racji tego, założenie konta w BIK wymaga przejścia przez najważniejsze szczegółowe dane. Osoba chcąca założyć na stronie internetowej konto może skorzystać z dwóch rozwiązań:

1. Wysłania drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego zawierającego dane z dowodu osobistego. W tym przypadku potrzebne będą:

  • numer PESEL oraz seria i numer dowodu osobistego,
  • dane adresowe, polski numer telefonu, adres e-mail,
  • przelew identyfikacyjny w wysokości 1 zł (opłata nie podlega zwrotowi).

2. Przekazanie drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego, a następnie wykorzystanie kodu dostarczonego listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. W przypadku tej metody niezbędny będzie:

  • numeru polskiego paszportu lub karty pobytu oraz numeru PESEL,
  • adres zamieszkania, polski numer telefonu, adres e-mail.

Dla klientów, którzy zdecydowanie bardziej wolą korzystać z tradycyjnych sposobów zakładania konta, istnieje metoda założenia konta za pomocą  form listu poleconego. Rozwiązanie to oparte jest na przekazaniu kodu weryfikacyjnego za pośrednictwem przesyłki pocztowej. Na uwadze, należy mieć fakt, że dostarczenie listu może potrwać kilka dni, przez co proces zakładania konta może się wydłużyć.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy