Kredyt a pożyczka – czym tak naprawdę się różnią?

kredyt
DATA: 15 sierpnia, 2017

Pojęć kredyt i pożyczka zwyczajowo używamy zamiennie, czy słusznie? Niekoniecznie, chociaż w obu przypadkach istotę sprawy stanowi zaciągnięcie długu. Formalnie pożyczka i kredyt to zdecydowanie różne zagadnienia, choćby ze względu na swoje źródła prawne. Dowiedz się, czym konkretnie kredyt różni się od pożyczki, a także jakie rodzaje pożyczek możesz zaciągnąć korzystając z usług Kredytok.pl.

Czym jest pożyczka?

Z językowego punktu widzenia każde zaciągniecie zobowiązania finansowego możemy uznać za pożyczkę i w tym kontekście pożyczka jest pojęciem znacznie szerszym od kredytu. Każdy kredyt jest pożyczką, jednak nie każda pożyczka jest kredytem. Zdecydowanie większe znaczenie ma jednak fakt, jak oba pojęcia definiuje obowiązujące w Polsce prawo. W myśl niego pożyczka to dług zaciągnięty na podstawie umowy lub bez jej udziału, gdzie podstawą prawną jest kodeks cywilny. Od niedawna zasady udzielania pożyczek przez instytucje określa dodatkowo tzw. ustawa antylichwiarska.

Pożyczkodawcą może być jakakolwiek osoba prywatna – na przykład członek rodziny lub znajomy pożyczkobiorcy. Jednocześnie pożyczek udzielają wyspecjalizowane w tym instytucje od lat działające na rodzimym rynku, takie jak Kredytok.pl.

Cechy charakterystyczne kredytu

Kredyt to pojęcie o znacznie węższym znaczeniu niż pożyczka. Dotyczy ono jedynie określonych przez prawo bankowe produktów finansowych oferowanych wyłącznie przez banki. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie produkty finansowej oferowane przez banki są kredytami, czego doskonały przykład stanowią limity odnawialne przypisane do rachunku o nieregularnych warunkach spłaty, oprocentowaniu i kosztach. Czym jeszcze ta forma wsparcia finansowego różni się od pożyczki?

Cechą charakterystyczną kredytu jest pobieranie odsetek, których wysokość określa umowa. Spisanie tej ostatniej jest w przypadku kredytu obowiązkowe, w odróżnieniu od pożyczek, które bywają nieodpłatne, najczęściej gdy pożyczkobiorcą i pożyczkodawcą są osoby fizyczne. Warto zwrócić ponadto uwagę na fakt, że w przypadku kredytów umowa ściśle określa ich przeznaczenie, podczas gdy w przypadku pożyczek jest ono w pełni dowolne.

Szybka i wygodna pożyczka na Kredytok.pl

Tyle teorii, natomiast na przykładzie pożyczek udzielanych na portalu Kredytok.pl łatwo wyjaśnić, jakie dodatkowo różnice pomiędzy pożyczką a kredytem mają ogromne znaczenie dla wielu klientów. Szybka pożyczka przez Internet, przez telefon lub udzielana w oddziale różni się od kredytu również tym, że do jej zaciągnięcia nie jest wymagane tak wiele formalności, jak w przypadku kredytów bankowych, a sam proces decyzyjny przebiega znacznie szybciej.

Na portalu Kredytok.pl istnieje również możliwość skorzystania z produktu Mila Ratka. Ten rodzaj pożyczki nosi wiele znamion kredytu, takich jak choćby spłata ratalna, jednak w rzeczywistości nim nie jest i nie podlega prawu bankowemu. Dzięki temu szersze grono klientów może skorzystać z tej usługi i uzyskać gotówkę szybciej niż miałoby to miejsce w banku.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek