Czy długi rodziców przechodzą na dzieci?

długi, spłata zobowiązania
DATA: 30 lipca, 2018

Szacuje się, że około 1,8 mln Polaków posiada przeterminowane długi. Zaliczają się do nich również kredyty online. Chociaż zaciągają je najczęściej osoby młode, nie brakuje sytuacji, w których z tej formy wsparcia korzystają także osoby starsze lub w średnim wieku, które nie zawsze są w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Czy wówczas odpowiedzialność za spłatę pożyczki może przejść z rodziców na ich dorosłe dzieci? Kiedy potomstwo jest odpowiedzialne za długi rodziców i w jaki sposób uniknąć tej odpowiedzialności?

Jakie zobowiązania rodziców mogą przejść na dzieci? Czy kredyty online również?

Pomiędzy rodzicami a dziećmi nie istnieje wspólnota majątkowa charakterystyczna dla małżeństwa, dlatego wierzyciele nie mają podstaw prawnych, aby egzekwować spłatę zadłużenia od potomstwa dłużnika. Oczywiście od takiej reguły jest kilka wyjątków. Na dzieci mogą przejść długi rodziców, w tym również kredyty online pod warunkiem, że dziecko w umowie pożyczki wystąpiło jako poręczyciel. W tym przypadku wszystko zależy jednak od naszej świadomej decyzji, której konsekwencje musimy wziąć na siebie.

Zdarza się jednak, że przejęcie długu jest nieświadome. Kredyty online nie dotyczą akurat tej sytuacji. Chodzi o przyjęcie od rodziców darowizny, która jak się później okazuje jest obciążona zadłużeniem. Klasycznym przykładem jest tu choćby otrzymanie nieruchomości. Jeszcze innym przypadkiem jest darowizna od rodzica, który posiada niespłacone zobowiązania finansowe. Wierzyciel może uznać, że stanowiła ona element zadłużonego majątku, którego brak utrudnia ściąganie należności. Wówczas odpowiedzialność spoczywa także na dzieciach.

Kiedy jeszcze długi rodziców przechodzą na ich dzieci?

Jeszcze innym przypadkiem jest śmierć rodzica. Zgodnie z prawem prawowity spadkobierca przejmuje nie tylko majątek zmarłej osoby, ale również jego zobowiązania. Do tej grupy może się zaliczać każdy dług, w tym niespłacone kredyty online, których nie mamy prawa wypowiedzieć. Przyjęcie spadku po rodzicu, z którym na przykład nie utrzymywaliśmy kontaktu może okazać się bardzo ryzykowne. Długi potrafią być ukryte, a ich wartość przekraczać wartość odziedziczonych dóbr.

W jakiś sposób uniknąć odpowiedzialności za długi rodziców?

Śmierć rodzica nie musi jednak oznaczać przejęcia jego długów. Osoba, która uważa taki krok za ryzykowny ma do wyboru dwa wyjścia. Pierwszym jest po prosu odrzucenie spadku, którego należy dokonać na piśmie. W niepewnych sytuacjach istnieje jeszcze jedna możliwość. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że przyjmujemy spadek wraz z odpowiedzialnością za długi, jednak tylko w wysokości odpowiadającej wartości majątku. W ten sposób zabezpieczamy swoje interesy, jeśli okaże się, że rodzic posiada jakiekolwiek długi, w tym zaciągnięte i niespłacone kredyty online.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek