Kiedy ponosimy odpowiedzialność za długi partnera?

długi, spłata zobowiązań, pożyczka ok
DATA: 4 czerwca, 2018

Decydując się na życie z drugą osobą po pewnym czasie pojawiają się wspólne wydatki, rachunki, oszczędności. Związek małżeński to wspólne zarządzanie budżetem, ale również odpowiedzialność za finansowe poczynania drugiej osoby. Jak się ustrzec przed długami partnera i odpowiedzialnością za nie?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje tzw. wspólność majątkowa. Jest to majątek wspólny nabyty przez męża, żonę lub oboje małżonków. Są nimi wynagrodzenie za pracę i inną działalność zarobkową, czy środki finansowe zgromadzone na rachunku otwartym. Warto zaznaczyć, że majątkiem osobistym, którym dysponuje każdy z małżonków są przedmioty, które zostały przez nich nabyte zanim powstała wspólność majątkowa, czyli przed zawarciem związku małżeńskiego.

Długi partnera

Jak wygląda kwestia odpowiedzialności za zobowiązania finansowe partnera? Małżeństwo zaciągające kredyt ponosi jednocześnie wspólnie odpowiedzialność na spłatę zadłużenia zarówno majątkiem wspólnym jak i osobistym.

W momencie, gdy umowę na zaciągnięcie pożyczki podpisuje tylko jeden z małżonków, a drugi wyraża na to zgodę to odpowiedzialność dotyczy majątku wspólnego oraz majątku osobistego małżonka, który podpisał umowę na kredyt.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy zaciągnięcie pożyczki odbyło się bez zgody i wiedzy jednego z partnerów. Odpowiedzialność za to spoczywa na obu partnerach, gdy pożyczka została wzięta w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny, takich jak zakup produktów spożywczych, odzieży, czy opłacenie rachunków za media.

Z zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika jednak, że sąd może na wniosek jednego z małżonków ustanowić, że odpowiedzialność za długi poniesie tylko ten małżonek, który się do tego przyczynił. Tak może się stać w przypadku, gdy pożyczki zaciągnięte były na poczet alkoholu czy gier hazardowych, bez wiedzy współmałżonka.

Intercyza dla bezpieczeństwa

Rozwiązaniem mogącym uchronić przed długami partnera jest spisanie intercyzy, czyli umowy między małżonkami ustanawiającej rozdzielność majątkową. Za wszystkie zobowiązania finansowe strony odpowiadają majątkiem osobistym.

Intercyza to swego rodzaju zabezpieczenie przed ponoszeniem odpowiedzialności za długi partnera, szczególnie istotne, gdy jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą mogącą generować problemy finansowe. Intercyzy nie należy traktować w kategoriach braku zaufania do drugiej osoby, lecz wręcz przeciwnie, jako troski o współmałżonka i jego stabilność finansową.

Jak uchronić się przed długami?

Dysponowanie wspólnym budżetem powinno odbywać się na zasadzie wzajemnej uczciwości, lojalności i współdecydowania o wydawanych sumach pieniędzy czy zaciąganych pożyczkach. Tylko wtedy majątek będzie bezpieczny i unikniemy popadnięcia w coraz to większe zadłużenia.

Czasami wystarczy niewiele, jak ograniczenie wydatków, systematyczność w spłacaniu rat i powstrzymanie się od nieprzemyślanego zaciągnięcia kolejnego zobowiązania, by powoli wyjść z zadłużenia i stanąć na nogi.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek