Rozwód a kredyt i pożyczka. Kto spłaca długi po rozwodzie?

pożyczki i kredyty
DATA: 16 listopada, 2018

Cynik stwierdzi, że wspólne pożyczki i kredyty łączą na lata i stanowią lepsze zabezpieczenie trwałości małżeństwa niż niejedna przysięga. W praktyce jednak rozwody występują zarówno wśród małżeństw posiadających wspólne zadłużenie, jak i tych którzy na wspólny dług się nie zdecydowali. Sprawdzamy, co dzieje się z pożyczkami i kredytami w przypadku rozwodu.

Wspólny kredyt jako konieczność dla wielu małżeństw

Wspólne zobowiązanie kredytowe to jeden z popularniejszych obecnie dylematów, które stoją zwłaszcza przed młodymi małżeństwami. Małżonkowie starający się o wspólny kredyt (gotówkowy lub hipoteczny), z reguły mogą liczyć na bardziej preferencyjną ofertę banku, niż osoby niebędące w małżeństwie. Ze względu na sytuację ekonomiczną wiele młodych małżeństw nie ma innego wyboru, niż zdecydować o wspólnej pożyczce lub kredycie. Wskaźnik zawieranych rozwodów w Polsce jest wciąż niezwykle wysoki. Rozpad małżeństwa może przydarzyć się każdemu. Nawet jeśli taka perspektywa jest dla nas odległa, warto i tak wiedzieć, co dzieje się ze wspólnie zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w przypadku rozwodu.

Orzeczenie rozwodu, a podział zadłużenia byłych współmałżonków

Jeżeli zobowiązanie finansowe w postaci pożyczki lub kredytu zostało zawarte przez obydwu współmałżonków, konieczność spłaty zadłużenia nie jest zbywalna z powodu orzeczenia o rozwodzie. Innymi słowy, rozwód niczego nie zmienia w zakresie konieczności spłaty długów. Wraz z rozwodem przed sądem powstaje jednak problem podziału majątku. Praktyka orzecznictwa pokazuje, że do np. nieruchomości z reguły ma prawo osoba, która sprawuje opiekę nad dziećmi (najczęściej matka, ale stopniowo zaczyna się to zmieniać). Jeśli nieruchomość jest obarczona kredytem hipotecznym wziętym przez obu współmałżonków, to wówczas sąd orzeka, kto i w jakim stopniu powinien spłacać zadłużenie.

Odpowiedzialność solidarna przy spłacie zobowiązań, a problemy w praktyce

Tylko teoretycznie powyższy schemat może brzmieć bezproblemowo – w praktyce często były współmałżonek przestaje płacić należne banku zobowiązanie. W takim przypadku trzeba pamiętać, że wspólnie zaciągnięta pożyczka lub kredyt w przypadku rozwodu nie znosi zasady odpowiedzialności solidarnej. Jeśli nie ustanowiono inaczej. Bank będzie prowadził postępowanie egzekucyjne względem współmałżonka, unikającego spłat rat kredytu lub pożyczki. Obowiązku spłaty zadłużenia nie likwiduje nawet śmierć byłego współmałżonka – wówczas konieczność spłaty przypada na najbliższą rodzinę zmarłego. Istnieje oczywiście sposób na ugodowe porozumienie w związku ze spłatą zadłużenia po rozwodzie. Jeśli strony wspólnie uznają, że tylko jedna osoba ma spłacać dług po rozwodzie, muszą udać się do banku i wnieść o zmianę w zapisie umowy kredytu. Wymogiem będzie tu jednak wystarczająco pozytywna historia kredytowa współmałżonka. Jak więc widzimy, pożyczki i kredyty w przypadku rozwodu mogą nie stanowić większej przeszkody, jeśli istnieje porozumienie między byłymi małżonkami. Tego jednak często brakuje, co może powodować znaczne komplikacje!

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek