Co zrobić, gdy ktoś wziął kredyt/pożyczkę na mój pesel?

mężczyzna
DATA: 22 października, 2021

Wzięcie kredytu gotówkowego albo pożyczki pozabankowej jest coraz łatwiejsze. Ponieważ na rynku usług finansowych panuje ogromna konkurencja, podmioty udzielające finansowego wsparcia minimalizują formalności, jakie potencjalny klient musi spełnić, aby otrzymać środki. Coraz częściej udaje się wziąć kredyt tylko na dowód osobisty, a instytucje bankowe i pozabankowe nie weryfikują raportu BIK ani danych w rejestrze  dłużników big infomonitor. Wszystko to sprawia, że zachodzi większe ryzyko, iż nastąpi wyłudzenie kredytu i zaciągnięty zostanie kredyt pożyczka na skradziony pesel. Jak się przed tym uchronić i co zrobić, kiedy już dojdzie do takiej sytuacji?

Jak można wziąć kredyt lub pożyczkę na kogoś innego?

Coraz częściej zobowiązania finansowe udaje się zaciągać za pośrednictwem bankowości internetowej. Banki i instytucje pozabankowe nie wymagają dodatkowych dokumentów, aniżeli tylko dokument tożsamości i odpowiednio wypełniony wniosek elektroniczny. W ten sposób wzięcie kredytu gotówkowego jest naprawdę szybkie i proste, ale niestety obarczone sporym ryzykiem, że kredyt czy pożyczki zostaną zaciągnięte przez osoby do tego niepowołane. Wystarczy zgubić dowód albo ten może zostać skradziony, aby zobowiązanie zostało wzięte na nasze dane, kredyt trafi do złodzieja, a my będziemy musieli go spłacać. Warto podkreślić, że o ile wciąż dochodzi do brania pożyczki na skradziony dowód i numer pesel, to na inne dokumenty takiego zobowiązania wziąć nie można. Przykładem jest prawo jazdy, które nie jest akceptowane przez bank ani firmę pożyczkową i pożyczka nie zostanie udzielona.

Czego potrzebuje osoba wyłudzająca kredyt na moje dane?

Ponieważ coraz częściej dochodziło do sytuacji, takich jak wyłudzenie kredytu czy wzięcie pożyczki na pesel osób trzecich, to banki i firmy pożyczkowe postanowiły wdrożyć dodatkowe zabezpieczenia niwelujące takie ryzyko. Dzisiaj nie wystarczy już tylko podanie numeru pesel, potencjalny klient musi spełnić co najmniej kilka innych warunków.

Przede wszystkim szybka pożyczka czy kredyt wymaga podania we wniosku internetowym własnego numeru konta bankowego, bank zażąda też innych dokumentów, jak zaświadczenie o zarobkach czy formie zatrudnienia i wygeneruje raport bik, aby ocenić historię kredytową przyszłego kredytobiorcy. Firma pożyczkowa żąda już nie tylko numeru pesel, ale po wypełnieniu elektronicznego wniosku potencjalny klient proszony jest o przelew identyfikacyjny, który potwierdzi rachunek bankowy z danymi wnioskującego o finansowe wsparcie. Dzięki temu sam pesel nie jest już wystarczający, a ryzyko wzięcia pożyczki czy kredytu przez osoby trzecie na nasze dane praktycznie nie występuje.

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął pożyczkę na mój pesel?

Czy można sprawdzić, czy osoba trzecia wzięła na nas pożyczkę albo kredyt gotówkowy na sam pesel? Oczywiście, że tak. Raz na sześć miesięcy każdemu obywatelowi Polski przysługuje darmowe wygenerowanie raportu BIK. Raport BIK uwzględnia dane o wszelkich zobowiązaniach bankowych oraz pozabankowych, jakie w przeszłości posiadał albo obecnie posiada dana osoba. Tego rodzaju rejestry dłużników prowadzone są z reguły dla banków i firm pożyczkowych, które dzięki nim mogą ocenić wiarygodność wnioskujących o finansowe wsparcie klientów. Przydają się jednak również do weryfikacji zdolności kredytowej oraz sprawdzenia informacji o posiadanych zobowiązaniach.

Ponieważ informacje przechowywane w biurze informacji kredytowej to dokumenty zastrzeżone, dostęp do nich ma tylko kredytobiorca albo pożyczkobiorca, którego raport dotyczy oraz instytucje, które udzielają zobowiązania finansowe. Nie ma możliwości, aby osoba do tego niepowołana weszła w posiadanie takich danych. Biuro informacji dokładnie weryfikuje dane osoby, która wnosi o wygenerowanie raportu, w tym przypadku znowu sam pesel nie jest wystarczający. Nie zachodzi ryzyko sprawdzenia raportu bik na pesel, jeśli dokument zostanie zgubiony albo skradziony.

Biuro Informacji Kredytowej pozwala zabezpieczać się przed wyłudzaniem zobowiązań finansowych przez osoby trzecie. Po założeniu konta na stronie BIK z łatwością udaje się aktywować różne alerty. Niektóre dotyczą powiadomień w sytuacji, w której ktoś będzie próbował wziąć kredyt albo pożyczkę na nasze dane. To świetna opcja, która w pełni chroni przed koniecznością spłaty obcego zadłużenia. Inną formą zabezpieczenia jest system tzw. bezpieczny pesel. Ten wdrożyły już najlepsze instytucje pozabankowe i polega on na zastrzeżeniu swojego numeru pesel. System pozwala też uzyskać informację o tym, czy ktoś chciał wziąć na nas pożyczkę.

Co zrobić, gdy ktoś wziął na mnie pożyczkę lub kredyt?

Jeśli sprawdziłeś konto i raport BIK oraz masz informacje dotyczące kredytu na Twoje dane, ale zobowiązanie to nie zostało wzięte przez Ciebie, niezwłocznie udaj się na policję i zgłoś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Co więcej, czym prędzej zastrzeż swoje dane. Trzeba mieć na uwadze, że sprawy sądowe o wyłudzenie pożyczki albo zobowiązania kredytowego bardzo często ciągną się latami, a w tym czasie instytucje wysyłają wezwania do zapłaty, które musisz regulować za nie swoje zadłużenie. Najlepszym sposobem radzenia sobie z kradzieżami tożsamości jest ścisła ochrona danych. Najczęściej dowiadujemy się o tym, że ktoś zaciągnął na nasze dane kredyt albo pożyczkę, kiedy otrzymujemy list z banku albo instytucji pozabankowej o konieczności spłaty takiego zobowiązania. Zdarza się, że do naszych drzwi zapuka komornik, ponieważ nieświadomi posiadanej pożyczki, nie regulujemy należności.

Jeśli zgubiłeś dokumenty albo te zostały Ci skradzione, jak najszybciej zgłoś ten fakt na policji i koniecznie zastrzeż swoje dane. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której osoby postronne mają wiedzę w zakresie numeru pesel, a nawet numeru konta bankowego innych osób. Do takich sytuacji dochodzi, gdy w sposób niewłaściwy dbamy o bezpieczeństwo danych. Nigdy nie podawaj danych tożsamości osobom nieznajomym przez telefon, ta sama zasada dotyczy przekazywania haseł czy loginów do bankowości elektronicznej. Co istotne, nie otwieraj podejrzanych maili, których treść wskazuje na konieczność podania danych osobowych.

Dzisiaj banki i firmy pożyczkowe chronią swoich klientów i wdrażają metody szczegółowej weryfikacji danych. Wciąż na rynku usług finansowych funkcjonują jednak podmioty, które udzielają pożyczki na sam numer pesel. Takie zobowiązania zaciąga się łatwo i szybko, a pieniądze otrzymywane są nawet w 15 minut. Trzeba jednak pamiętać, że te same instytucje z reguły dyktują niekorzystne warunki współpracy. Nie dość, że będziesz zmuszony do spłaty zobowiązania, którego nie zaciągnąłeś, to taka pożyczka najpewniej charakteryzować się będzie wysokim oprocentowaniem czy odsetkami. Zwłoka w ich spłacie naliczy jeszcze większe opłaty, co z kolei bardzo często przyczynia się do tzw. pętli zadłużenia i utraty płynności finansowej.

Chroń swoje dokumenty, regularnie sprawdzaj raport BIK, który zawiera dane o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach, dzięki czemu będziesz mógł zareagować natychmiast, zanim dług urośnie do horrendalnych kwot. Zgłoś zawiadomienie na policji, walcz o ukaranie osób, które skradły Twoją tożsamość i korzystają ze środków, jakie pochodzą ze zobowiązania zaciągniętego na Ciebie. Chociaż do takich sytuacji dochodzi coraz rzadziej, to niestety wciąż są odnotowywane.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek