Spłata karty kredytowej — jak najłatwiej pozbyć się zadłużenia?

Spłata karty kredytowej
DATA: 19 czerwca, 2023

Karta kredytowa to dzisiaj powszechny środek płatniczy. Jej użytkownicy korzystają ze środków banku, więc w tym zakresie można mówić o pożyczce udzielonej przez instytucję bankową. Wydane z karty kredytowej pieniądze należy jednak zwrócić w wyznaczonym terminie, a sam zwrot sprawia, że limit zostaje odnowiony i klient ponownie może z niego korzystać. Dowiedz się, na jakich warunkach odbywa się spłata karty kredytowej, jak przebiega spłata zadłużenia na karcie kredytowej, co zrobić, kiedy nie stać nas na odnowienie limitu kredytowego i jak całkowicie spłacić kartę kredytową? Kompendium w tym zakresie prezentujemy poniżej.

Spłata karty kredytowej — na czym polega?

Korzystanie z karty kredytowej może być naprawdę opłacalne, ponieważ taki produkt bankowy jest z reguły nisko oprocentowany. Korzyści z tytułu użytkowania karty kredytowej są widoczne wtedy, kiedy klient banku dotrzymuje wszystkich warunków umowy z bankiem, zaś wysokie opłaty mogą być narzucane wtedy, kiedy spłata karty kredytowej następuje już po wyznaczonym terminie.

Co jest najważniejsze w przypadku spłaty karty kredytowej? Oczywiście dotrzymywanie wyznaczonego terminu oddania pożyczonych z banku pieniędzy. Najczęściej odbywa się to w rozliczeniu miesięcznym, a sam bank wyznacza obowiązkowy limit kredytowy. Właśnie tę wartość powinien spłacić użytkownik karty kredytowej, aby uniknąć naliczania wysokich odsetek. To tzw. spłata minimalna karty kredytowej. Przydaje się, kiedy właściciel karty kredytowej nie posiada wystarczających środków, które są potrzebne na całkowitą spłatę zadłużenia.

Całkowita spłata karty kredytowej — najlepsze metody

Całkowita spłata karty kredytowej jest najlepszą opcją, aby korzystać z tego narzędzia płatniczego bez żadnych kosztów. Cykl rozliczeniowy karty kredytowej zakłada najczęściej dodatkowe 20 dni. Jeśli w tym czasie spłacisz wykorzystany limit, zmieścisz się w tzw. okresie bezodsetkowym, a instytucja bankowa nie pobierze od Ciebie żadnych dodatkowych opłat. To najlepsza opcja na korzystanie z karty kredytowej w wersji opłacalnej.

Warto wiedzieć, że banki zdają sobie sprawę z tego, że klienci, którzy korzystają z karty kredytowej, nie zawsze mają środki, aby pokryć powstałe zadłużenie w całości. Aby wesprzeć ich w regulowaniu zadłużenia na karcie kredytowej, bardzo często oferują rozłożenie spłaty na raty miesięczne. Liczba rat zależy od kwoty zadłużenia, czyli wykorzystanego limitu, z którego uregulowaniem nie radzi sobie klient. Co ważne, raty miesięczne są zazwyczaj niskooprocentowane, dzięki czemu plan ratalny może być bez problemu realizowany. Klient banku nie traci płynności finansowej i nie wpada w pętlę zadłużenia. Zachowuje również zdolność kredytową, która przydaje się w razie potrzeby zaciągnięcia kredytu bankowego.

Kolejną dobrą metodą na całkowitą spłatę karty kredytowej jest uzyskanie dodatkowego zobowiązania bankowego. Otrzymane środki pozwalają spłacić limit na karcie kredytowej, co z kolei zapobiega naliczaniu wysokich odsetek.

Klienci banku mają do wyboru również kredyt konsolidacyjny. To rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy posiadają co najmniej kilka różnych zobowiązań w jednym bądź w kilku instytucjach bankowych. Konsolidacja pozwala łączyć produkty bankowe udzielone na niekorzystnych, nieopłacalnych warunkach oraz te, ze spłatą których nie radzi sobie klient. Konsolidacji może podlegać również karta kredytowa, dzięki czemu nowy bank spłaci ją w całości i ustanowi jedno nowe zobowiązanie na znacznie lepszych warunkach spłaty. Co ważne, kredyt konsolidacyjny uznawany jest za jeden z najlepszych produktów oddłużeniowych.

Spłata karty kredytowej — kwota minimalna

Kwota minimalna spłaty zadłużenia na karcie kredytowej ustalana jest indywidualnie przez bank dla każdego klienta. Najczęściej wynosi 4-6% wartości całkowitego zadłużenia na karcie. Spłata kwoty minimalnej jest obowiązkowa, nawet jeśli całkowite zadłużenie karty kredytowej zostało rozłożone na raty. Takie rozwiązanie pozwala zyskać czas potrzebny na uzbieranie całej kwoty, jaka jest niezbędna do spłaty środków pożyczonych od banku.

Pamiętaj jednak, że kwota minimalna spłaty karty kredytowej jest oprocentowana, najlepiej więc w wyznaczonym terminie oddać do banku wszystkie pożyczone pieniądze.

Automatyczna spłata karty kredytowej — jak to wygląda?

Możliwości spłaty zadłużenia na karcie kredytowej są różne w wybranych bankach i to klient wybiera je, uwzględniając własne potrzeby i preferencje. Coraz więcej osób korzysta z bankowości elektronicznej, która pozwala zarządzać i obsługiwać zaciągnięte zobowiązania wygodnie i bez konieczności wychodzenia z domu. To właśnie przez Internet klient może samodzielnie ustawiać najlepsze opcje spłaty karty kredytowej. Wystarczy jedno kliknięcie, aby spłacić limit karty kredytowej, kwotę minimalną albo zadłużenie w całości. Można również ustawić automatyczną spłatę minimalną, wygodne raty lub automatyczną spłatę zadłużenia w całości. Posiadacz karty kredytowej może wybrać dogodny termin, w którym każdego miesiąca bank pobierze potrzebną kwotę z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Przyznasz, że to wygodna opcja, szczególnie jeśli generujesz stałe dochody i masz pewność zaksięgowania środków w wyznaczonej dacie. Taki zabieg pozwoli również dotrzymywać wszelkich warunków, jakie zostały ustalone zgodnie z umową z bankiem. Automatyczna spłata karty kredytowej sprawia, że nie trzeba już pamiętać o regulowaniu należności.

Czy istnieje minimalna kwota, jaką należy spłacić każdego miesiąca?

Karta kredytowa jest bardzo elastycznym produktem bankowym, dopasowanym do potrzeb i możliwości spłaty klienta wybranej instytucji bankowej. Najczęściej to właśnie posiadacz karty kredytowej decyduje o terminie spłaty wykorzystanego limitu kredytowego oraz wartości takiej należności w każdym miesiącu.

Osoby, które korzystają z karty kredytowej, a nie mają środków na całkowitą spłatę zadłużenia, mogą postarać się o rozłożenie płatności na raty. Dla tych osób przewidziana jest również minimalna spłata karty kredytowej. Bank wyznacza wtedy wartość konieczną do uregulowania, to zwykle 4-6% sumy całego zadłużenia.

Z opcji minimalnej kwoty spłaty korzystają również osoby, które zwyczajnie nie chcą dokonywać całkowitej spłaty zadłużenia. Kwestie te należą do indywidualnych decyzji każdego posiadacza karty kredytowej.

Odpowiadając na pytanie, istnieje minimalna kwota spłaty zadłużenia, natomiast nie da się jej jednoznacznie wskazać. Wiele zależy od wartości wykorzystanego przez klienta banku limitu oraz od kwoty całkowitego zadłużenia karty kredytowej. Co więcej, każda instytucja bankowa reguluje wartość minimalnej kwoty spłaty zgodnie z własną polityką współpracy z kredytobiorcami.

Jakie są konsekwencje nieterminowej spłaty karty kredytowej?

Limity wykorzystane na karcie kredytowej należy spłacać w wyznaczonym okresie rozliczeniowym. Bank ustala okres bezodsetkowy, czyli ten, który nie generuje żadnych dodatkowych opłat oraz termin spłaty powstałego zadłużenia. Jeśli posiadacza karty kredytowej nie stać na spłatę całego wykorzystanego limitu, może skorzystać z wyznaczonej spłaty kwoty minimalnej. Warto jednak pamiętać, że regulowanie zadłużenia jest obowiązkiem osoby, która nabyła kartę kredytową w danym banku. Pomijając okres bezodsetkowy, za nieterminową spłatę wykorzystanego limitu naliczane są wysokie odsetki.

Niespłacanie karty kredytowej w wyznaczonym terminie jest zupełnie nieopłacalne. Eksperci rynku usług finansowych podkreślają, że odsetki karne za zwłokę w spłacie bardzo często przekraczają oprocentowanie standardowego kredytu gotówkowego na dowolny cel. Jeśli masz trudną sytuację finansową, reguluj minimalną kwotę, jaką wyznaczył bank albo postaraj się wykorzystać jedną z metod na całkowitą spłatę karty kredytowej. Być może dodatkowe zobowiązanie finansowe lub kredyt konsolidacyjny pozwoli Ci odzyskać płynność finansową.

Czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty karty kredytowej?

Spłata karty kredytowej jest możliwa w dogodnym dla klienta banku momencie. Najkorzystniejszą opcją jest regulowanie należności właśnie w okresie bezodsetkowym, dzięki czemu posiadacz karty kredytowej nie naraża się na dodatkowe opłaty. Najlepsze oferty kart kredytowych pozwalają korzystać ze środków udostępnianych przez instytucje bankowe zupełnie za darmo. Oczywiście tylko wtedy, kiedy klient spełnia warunki zawartej z bankiem umowy.

Chociaż posługiwanie się kartą kredytową może być korzystne, a przyznany limit środków nierzadko ratuje przed utratą płynności finansowej, to jednak skorzystanie z tego rodzaju produktu bankowego musi być dobrze przemyślane. Łatwy dostęp do dodatkowych pieniędzy może szybko wywołać spiralę długów.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek