Pożyczka z żyrantem (poręczycielem). Czy żyrowanie może być niebezpieczne?

żyrowanie pożyczki
DATA: 17 września, 2018

Zabezpieczeniem pożyczki może być w pewnych przypadkach poręczenie udzielone przez osobę trzecią, która zwana jest poręczycielem lub żyrantem. Jak przebiega żyrowanie pożyczki? Na co zwrócić uwagę, jeśli ktoś prosi nas abyśmy zostali żyrantem? Czy to jest ryzykowne?

Gdy ktoś ubiega się o pożyczkę i brak mu wystarczającego, wymaganego przez pożyczkodawcę zabezpieczenia, może zaproponować poręczenie zobowiązania przez inną osobę. Część firm na rynku uznaje takie zabezpieczenie. Najczęściej dzieje się tak w przypadkach, gdy wnioskodawca nie ma stałych dochodów lub majątku, który może stanowić zastaw. W przypadku braku regularnych spłat poręczenie pożyczki przez osobę trzecią, pozwala pożyczkodawcy zwrócić się o uregulowanie zaległości do żyranta. Dzieje się tak, ponieważ żyrant odpowiada za spłatę długu tak samo, jak pożyczkobiorca.

Kto może być żyrantem?

Żyrowanie pożyczki jest rodzajem zabezpieczenia, które z powodzeniem może być wykorzystywane, gdy wnioskodawcą jest osoba bezrobotna lub np. emeryt w podeszłym wieku. Dla pożyczkodawcy ważna jest de facto w takim przypadku wiarygodność i zdolność kredytowa żyranta. Dlatego też,  nie każdy może udzielić poręczenia pożyczki. Musi to być osoba, która sama wnioskując o pożyczkę, otrzymałaby ją u danego pożyczkodawcy. Niewiarygodny żyrant nie wnosi niczego nowego do wniosku o udzielenie pożyczki.

Żyrant zostanie sprawdzony przez firmę pożyczkową tak, jak wnioskodawca. Powinien mieć zatem zdolność kredytową. Nie może być to osoba, która ma zaległości w spłatach swoich zobowiązań lub reguluje je nieterminowo. Wykluczającym czynnikiem będzie egzekucja komornicza, prowadzona wobec kandydata na żyranta. Szanse na przyjęcie poręczenia innej osoby rosną, jeśli żyrant ma dobrą historię kredytową, niewiele własnych zobowiązań w postaci kredytów, pożyczek, debetów lub obciążonych kart kredytowych (a najlepiej nie ma ich wcale) i dysponuje stałym dochodem. Jeśli chodzi o wiek żyranta to ma on znaczenie w przypadku wysokich pożyczek rozłożonych na raty. Jeśli żyrant ma 70 lat, stały dochód w postaci emerytury i poręcza pożyczkę 30-dniową na 500 zł, nie będzie to zapewne dla pożyczkodawcy przeciwskazaniem do przyjęcia takiego poręczenia. Jeśli jednak ta sama osoba ma być żyrantem w umowie pożyczki ratalnej na 5 lat, na bardzo wysoką kwotę, firma pożyczkowa może ocenić ryzyko braku spłaty jako zbyt wysokie.

Żyrant nie musi być osobą w jakikolwiek sposób spokrewnioną z pożyczkobiorcą. Dodatkowo, poręczenia w odniesieniu do jednej pożyczki może udzielić kilka osób, co zwiększa szansę na otrzymanie pożyczki przez wnioskodawcę.

Czy żyrowanie pożyczki jest niebezpieczne?

Niestety żyrowanie pożyczki w praktyce jest dość ryzykowne. Przede wszystkim dlatego, że ten sposób zabezpieczenia jest wykorzystywany na ogół jako ostateczność, jeśli pożyczkobiorca nie ma na tyle dobrej sytuacji finansowej, aby firma pożyczkowa lub bank uznały go za godnego zaufania klienta. Zanim wyrazimy zgodę na poręczenie komuś pożyczki powinniśmy bardzo dobrze się nad tym zastanowić. Właściwie, powinniśmy rozumować podobnie do analityków z firmy pożyczkowej lub banku. Przyjrzyjmy się sytuacji finansowej osoby, która prosi nas o żyrowanie jej zobowiązania. Jeśli finanse tej osoby są w beznadziejnym stanie, liczmy się z tym, że jeśli przestanie spłacać pożyczkę to my będziemy musieli zwrócić pieniądze pożyczkodawcy. Dlatego wszelkie zapewnienia że „będzie dobrze”, które nie mają pokrycia w faktach nie powinny nas przekonywać.

Żyrowanie jako „niedźwiedzia przysługa” dla pożyczkobiorcy

Wiele osób zostaje żyrantami, ponieważ proszą ich o to znajomi lub rodzina. W takiej sytuacji potencjalny żyrant nie chce narazić się na zarzut braku życzliwości, czy odmowy udzielenia pomocy. Należy jednak pamiętać, że wspierając w uzyskaniu pożyczki osobę, która zupełnie nie ma środków, aby takie zobowiązanie uregulować, nie udzielamy jej tak naprawdę życiowej pomocy. Wyświadczamy jej raczej tzw. „niedźwiedzią przysługę”, pchając w pętlę zadłużenia, a w przypadku żyrowania takiej pożyczki, dodatkowo sami narażamy siebie na problemy finansowe. Nie oznacza to, że zawsze powinniśmy odmawiać udzielenia poręczenia. Należy jednak robić to rozważnie. Jeśli żyrowana pożyczka jest niska i jej spłata nie będzie stanowić dla nas żadnego problemu, możemy zgodzić się na podjęcie umiarkowanego ryzyka. Jeśli jednak jej spłata poważnie obciąży nasz budżet i grozi zachwianiem równowagi finansowej – należy odmówić.

Skutki żyrowania pożyczki dla poręczyciela

Jeśli zostanie zrealizowany pozytywny scenariusz i pożyczka zostanie zwrócona przez pożyczkobiorcę, żyrant nie ponosi żadnych kosztów. Jedyną odczuwalną konsekwencją jest dla niego przejściowe obniżenie zdolność kredytowej do czasu uregulowania zobowiązania. Firmy pożyczkowe i banki z dużym prawdopodobieństwem potraktują żyrowaną pożyczkę jako otwarte zobowiązanie także dla poręczyciela.

Problemy zaczynają się, gdy pożyczkobiorca nie reguluje zobowiązania. W takiej sytuacji firma pożyczkowa lub bank może zwrócić się do żyranta z żądaniem spłaty. Jeśli poręczyciel tego nie zrobi, wierzyciel może skierować sprawę do komornika. Konsekwencją żyrowania pożyczki udzielanej niewypłacalnej osobie, może być dla żyranta zajęcie jego wynagrodzenia albo majątku. Jest to nie tylko kosztowne, ale bardzo negatywnie wpływa na zdolność kredytową poręczyciela i uniemożliwia mu praktycznie korzystanie z pożyczek i kredytów do czasu zamknięcia sprawy.

Czy warto żyrować pożyczki?

Jak w przypadku wielu naszych życiowych decyzji, żyrowanie wymaga po prostu rozwagi. Decydujmy się na poręczenie czyjejś pożyczki tylko wtedy, gdy jej spłata nie będzie dla nas trudna. Zawsze można poprosić pożyczkobiorcę, aby znalazł dodatkowych żyrantów, dzięki czemu w przypadku problemów, ciężar spłaty będzie rozłożony na więcej osób. Podsumowując: żyrujmy z głową ????

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek