Czym jest pożyczka z gwarantem? Czy warto ją zaciągnąć?

pożyczka z gwarantem
DATA: 23 grudnia, 2021

Nie masz szans na współpracę z bankiem? Wykazujesz niewystarczającą zdolność kredytową albo posiadasz zadłużenie, które negatywnie wpływa na Twoją historię kredytową? Jeśli potrzebujesz finansowego wsparcia, możesz ubiegać się o pożyczkę z gwarantem. Czym jest tego rodzaju zobowiązanie, kim jest poręczyciel, jak odbywa się udzielenie pożyczki z tego rodzaju dodatkowym zabezpieczeniem? Kompendium wiedzy w tym zakresie zostało przedstawione poniżej. Przeczytaj koniecznie, może okazać się, że pożyczka z gwarantem jest Twoją „ostatnią deską ratunku” w obliczu tzw. czarnej godziny lub niespodziewanych wydatków.

Kim jest gwarant?

Gwarantem pożyczki jest prywatna osoba trzecia albo firma, która poświadcza spłatę pożyczki, jeśli główny pożyczkobiorca utraci płynność finansową albo z innych powodów przestanie regulować należne, miesięczne płatności.

Co ważne poręczenie pożyczki może odbywać się tylko za zgodą gwaranta, a sam poręczyciel musi mieć zdolność kredytową, aby zapewnić spłatę zadłużenia.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielem może zostać podmiot, który zobowiązuje się do uregulowania zobowiązania, jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się z warunków umowy. Taka opcja jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku chęci zaciągnięcia zobowiązania pożyczkowego przez osoby z długami albo takie, które generują niskie dochody. Dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwaranta jest możliwe w przypadku jego stabilnej sytuacji finansowej. Firma pożyczkowa musi mieć pewność, że odzyska pożyczone środki zgodnie z zapisanymi w umowie warunkami.

Aby pożyczka z gwarantem mogła zostać uruchomiona, niezbędne są dane gwaranta. Poręczyciel musi przedstawić również źródło stałego dochodu oraz brak zadłużeń. Aby zostać gwarantem, konieczna jest również deklaracja we wniosku o pożyczkę, dzięki której ten zobowiązuje się do spłaty pożyczki, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli nie nastąpi to dobrowolnie, gwarant musi mieć świadomość, że konto poręczyciela zostanie obciążone na kwotę, która odpowiada spłacie zobowiązania.

Czym jest pożyczka z poręczycielem?

Pożyczka z gwarantem jest najczęściej zobowiązaniem pozabankowym. Oznacza to, że oferują ją prywatne firmy pożyczkowe, które realizują własną politykę udzielania zobowiązań finansowych. Warto wiedzieć, że gwarant pożyczki bardzo często sprawia, że całe zobowiązanie może być nie tylko udzielone, ale charakteryzuje się znacznie bardziej opłacalnymi i atrakcyjnymi warunkami współpracy. Wszystko dlatego, że tego rodzaju pożyczki pozabankowe zyskują dodatkowe zabezpieczenie spłaty, również w przypadku utraty płynności finansowej pożyczkobiorcy. Poręczenie zobowiązania daje pewność, że dotrzymanie wszystkich zapisów umowy pożyczki zostanie spełnione. W przypadku problemów finansowych pożyczkobiorcy obowiązek regulowania miesięcznych płatności przechodzi właśnie na gwaranta. Jest on w takim samym stopniu odpowiedzialny za pożyczkę.

Kto otrzyma pieniądze w przypadku pożyczki z gwarantem?

Klientem firmy pożyczkowej, która oferuje pożyczki z gwarantem, może być każdy obywatel Polski, który posiada dowód osobisty. Ponieważ zobowiązanie zyskuje dodatkowe zabezpieczenie, od pożyczkobiorcy nie wymaga się zdolności kredytowej ani pozytywnej historii kredytowej. W związku z tym potrzebne pieniądze otrzyma dłużnik, który figuruje w bazach dłużników, osoba bezrobotna albo taka, która wykazuje niskie dochody, a tym samym niską zdolność kredytową. Najczęściej pożyczka z gwarantem jest „ostatnią deską ratunku” dla tych potrzebujących finansowego wsparcia, którzy nie mogą liczyć na kredyt bankowy albo pożyczkę, która zostaje udzielona tylko tym klientom, którzy są w pełni wiarygodni i wypłacalni.

Czy umowa pożyczki z gwarantem przewiduje wypłatę środków pożyczkobiorcy, a może te otrzyma gwarant? Musisz wiedzieć, że pieniądze wypłacane są wnioskującemu o pożyczkę z gwarantem, zaś poręczyciel nie ma praw do udzielanych środków. Ten zobowiązuje się jedynie, że w przypadku braku spłaty zobowiązania, będzie je regulował.

Pożyczka z gwarantem online

Polacy chcą korzystać z innowacyjnych technologii, a różnego rodzaju instytucje finansowe muszą spełniać ich oczekiwania. Właśnie dlatego coraz więcej firm pożyczkowych oferuje produkty finansowe, które można zaciągać za pośrednictwem Internetu, czyli bez konieczności wychodzenia z domu. Nie ma wątpliwości, że pożyczki online cieszą się dzisiaj ogromną popularnością. Gwarantują błyskawiczną wypłatę środków i minimum formalności, jakie musi spełnić potencjalny klient, aby móc skorzystać z dedykowanych produktów finansowych. Wystarczy spojrzeć na ranking pożyczek, aby przekonać się, jak wiele zobowiązań tego rodzaju udzielanych jest właśnie drogą elektroniczną.

Jak przebiega zaciąganie zobowiązania z gwarantem i wypłata pieniędzy przelewem bankowym z tytułu pożyczki tego rodzaju? Wystarczy, że pożyczkobiorca wypełni wniosek elektroniczny, a w nim uwzględni dane poręczyciela, który gwarantuje spłatę zobowiązania, jeśli pożyczka nie będzie regulowana w wyznaczonym terminie. Zaznaczona musi być również preferowana, całkowita kwota pożyczki, liczba rat oraz okres trwania umowy z firmą pożyczkową. Najczęściej to wszystkie formalności w przypadku pożyczek pozabankowych. Instytucje pożyczkowe mogą żądać jeszcze realizacji przelewu weryfikacyjnego. Nie wymaga się jednak innego zabezpieczenia, na przykład zastawu w przypadku posiadania nieruchomości, dochody gwaranta mogą stanowić wystarczający poziom bezpieczeństwa współpracy w ramach pożyczki z poręczycielem. Firma pożyczkowa może zweryfikować konto gwaranta, aby dokonać analizy wpływów albo ubiegać się o zaświadczenie o jego dochodach. W niektórych przypadkach sprawdzana jest również jego zdolność kredytowa, a gwarant, który charakteryzuje się negatywną historią kredytową, nie może być zabezpieczeniem spłaty zobowiązania. Wciąż jednak warunki, jakie musi spełnić gwarant, są mniej wymagające, aniżeli w przypadku kredytów bankowych.

Czy warto brać pożyczkę z gwarantem?

Pożyczka z gwarantem może być w pełni opłacalnym i atrakcyjnym zobowiązaniem, które udzielane jest na preferencyjnych warunkach współpracy. Całkowity koszt pożyczki tego rodzaju jest bardzo często znacznie niższy, niż w przypadku tradycyjnych zobowiązań, ponieważ instytucje pozabankowe zyskują dodatkowe zabezpieczenie.

Warto jednak pamiętać, że decyzja o skorzystaniu z tej formy finansowego wsparcia musi być podjęta racjonalnie i tak jak przy kredycie konsumenckim pożyczkobiorca musi spłacić wszelkie należności względem instytucji pozabankowej. Spłata rat pożyczki z gwarantem odbywa się terminowo i jest regulowana przez pożyczkobiorcę. W innym przypadku obowiązek uregulowania pożyczki ciąży na gwarancie.

Należy również zwrócić uwagę, że pożyczki z gwarantem mogą znacznie obciążać płynność finansową samego poręczyciela. Dlatego gwarantem powinna zostać tylko osoba albo firma, która poradzi sobie z ewentualną spłatą zadłużenia. Co więcej, decyzję o byciu gwarantem mogą podjąć tylko te podmioty, które mają całkowitą pewność, że pożyczkobiorca będzie w stanie wywiązywać się z warunków podpisanej umowy. Współpraca pomiędzy pożyczkobiorcą a poręczycielem musi opierać się na pełnej odpowiedzialności oraz zaufaniu.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek