Raty równe czy malejące? Poznaj podstawowe różnice

Raty równe czy malejące
DATA: 11 maja, 2023

Decydując się na kredyt bankowy, większość kredytobiorców zwraca uwagę na oprocentowanie zobowiązania, wartość kredytu albo całkowite koszty finansowego wsparcia. Znacznie rzadziej pod uwagę brany jest sposób spłaty należności. Okazuje się, że to właśnie rodzaj rat może mieć znaczenie, uwzględniając nie tylko finansowy komfort i wypłacalność klienta banku, ale również opłacalność kredytu. Raty równe czy malejące? Weź pod uwagę te opcje, wybierając dopasowany wedle Twoich potrzeb kredyt bankowy.

Raty annuitetowe (raty równe) – charakterystyka

Raty równe, inaczej raty annuitetowe czy raty uśrednione, to najczęściej wybierany przez kredytobiorców sposób spłaty miesięcznych należności, jakie wiążą się z regulowaniem kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Okazuje się, że nie wynika to wcale z lepszej opłacalności takiego systemu spłaty kredytu, ale raczej ze zrozumienia harmonogramu, zgodnie z którym następują płatności. W takim zestawieniu wszystkie raty w całym okresie współpracy z bankiem są tej samej wartości.

Ciekawostką może być fakt, że kredyt z ratami równymi jest znacznie częściej zaciągany, ponieważ kredytobiorca uzyskuje lepszą zdolność kredytową i może liczyć na nieco lepsze warunki współpracy. Dzieje się tak dlatego, że uśrednione płatności w skali miesiąca są mniejsze, niż na początku spłaty kredytu w przypadku rat malejących. Dzięki temu potencjalny klient instytucji bankowej może też wnioskować o większą wartość maksymalną zaciąganego zobowiązania.

Warto pamiętać, że równa rata kredytu hipotecznego czy gotówkowego wcale nie równa się z pewnością płacenia miesięcznych należności zawsze o tej samej wartości. W całym okresie kredytowania bank nie daje gwarancji niezmienności wysokości rat. Tutaj trzeba brać pod uwagę czynnik, jakim jest oprocentowanie kredytu hipotecznego lub gotówkowego. Jeśli umowa określa oprocentowanie zmienne zobowiązania kredytowego, wahania stóp procentowych mogą znacząco wpływać na wysokości rat, o czym w ostatnim czasie przekonało się większość kredytobiorców. Tylko kredyt z oprocentowaniem stałym daje pewność, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie spłaty.

Charakterystyczna dla kredytów hipotecznych lub gotówkowych z równymi ratami jest także forma rozliczania miesięcznych płatności. Z reguły w początkowym okresie kredytowania klient spłaca więcej odsetek, aniżeli kapitału. Dopiero później proporcje te są odwracane.

Raty annuitetowe — wady i zalety

Kredytobiorcy, którzy decydują się na kredyt hipoteczny lub gotówkowy z ratami równymi, powinni wziąć pod uwagę wszystkie „za” i „przeciw”. Okazuje się, że przy ratach równych wskazać można tak samo wiele plusów, jak i minusów.

Jakie atuty wynikają z podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu, którego spłata nastąpi w ratach równych? Oto te najważniejsze z nich:

 • równe raty to mniejsze obciążenie budżetu kredytobiorcy,
 • raty równe umożliwiają negocjacje warunków kredytowych z bankiem z korzystniejszym wynikiem,
 • raty stałe kredytu hipotecznego lub gotówkowego pozwalają wyliczyć lepszą zdolność kredytową klienta banku.

Każdy, kto chce rozpocząć współpracę z instytucją bankową, musi brać pod uwagę, że w przypadku rat równych można też mówić o pewnych wadach. To między innymi:

 • tylko pozorne poczucie stabilności finansowej (z wyjątkiem kredytów ze stałym oprocentowaniem),
 • raty równe mogą ulec zmianie, na przykład w wyniku wahań stóp procentowych czy zmianie WIBOR,
 • równe raty kredytu generują wyższy, całkowity koszt kredytu, a kredytobiorca spłaca więcej odsetek.

Raty malejące — charakterystyka

Raty malejące, inaczej raty kapitałowe, są znacznie mniej popularnym rozwiązaniem w ramach spłaty kredytów bankowych. Kredytobiorcy niechętnie decydują się na wysokie płatności na początku współpracy z bankiem, bo te są znacznie bardziej odczuwalne, uwzględniając miesięczny budżet. Warto jednak mieć na uwadze, że to właśnie raty malejące pozwalają w pierwszym etapie regulować część kapitałową, co może być korzystne dla kredytobiorców, którzy zamierzają spłacić kredyt przed czasem.

Zasada spłacania kredytu z ratami malejącymi jest prosta. Klient banku w pierwszym etapie reguluje raty o dużej wartości, a z biegiem czasu miesięczne należności maleją.

Czy każdy ma szansę na kredyt hipoteczny z ratami malejącymi? Oczywiście, że nie. Ponieważ na początku miesięczne płatności mogą być naprawdę wysokie, potencjalny klient banku musi mieć znacznie lepszą zdolność kredytową, niż ten, który ubiega się o kredyt z ratami równymi.

Raty malejące — wady i zalety

Każde zobowiązanie bankowe wykazuje zalety i wady. Nie inaczej jest w przypadku kredytu z ratą malejącą. Poznaj atuty takiej formy spłaty zależności, aby móc podjąć racjonalną decyzję w zakresie współpracy z instytucją bankową. Do najważniejszych zalet kredytu z ratą malejącą zalicza się:

 • spłata kapitału o dużej wartości już na początku spłaty zobowiązania kredytowego,
 • niskie raty miesięczne w późniejszym etapie współpracy z bankiem,
 • niższe koszty całkowite kredytu.

Sama analiza walorów kredytu o ratach malejących nie jest wystarczająca, aby ubiegać się o tego typu finansowe wsparcie. Kredytobiorca musi wiedzieć też o wadach i zdecydować, czy są one dla niego przeszkodą w ramach współpracy z bankiem. Za wady kredytów hipotecznych czy gotówkowych z malejącą ratą uznaje się:

 • duże obciążenie finansowe na początku współpracy z bankiem,
 • konieczność wykazania lepszej zdolności kredytowej, niż w przypadku kredytu z równymi ratami.

Raty równe czy malejące? Które rozwiązanie będzie lepsze?

Trudno wskazać, czy rata malejąca, a może jednak rata równa jest lepszą opcją. Wiele zależy bowiem od indywidualnych potrzeb i możliwości spłaty miesięcznych płatności każdego kredytobiorcy. Pod uwagę należy wziąć również aktualną sytuację na rynku usług finansowych, chociaż w przypadku zobowiązań długoterminowych trudno jest trafnie prognozować.

Kredyt hipoteczny lub gotówkowy z ratami równymi będzie lepszą opcją dla osób, które chcą uzyskać dobre warunki współpracy z bankiem oraz dla tych, którzy nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby wziąć kredyt z ratami malejącymi. To też optymalny wybór dla kredytobiorców, którzy obawiają się wysokich rat, które wiążą się z ryzykiem zaburzenia płynności finansowej.

Kredyt z ratami malejącymi powinny wybrać osoby, które wykazują dobrą i stabilną sytuację finansową, a ich budżet nie zmieni się na przestrzeni co najmniej kilku lat. Raty malejące to też świetna opcja dla osób, które na początku współpracy z bankiem chcą szybko spłacić większą część zobowiązania, aby później móc cieszyć się niskimi płatnościami, na które na pewno będzie ich stać.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek