Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki — kiedy można to zrobić?

Odstąpienie od umowy kredytu
DATA: 14 sierpnia, 2023

Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że decyzje większości kredytobiorców w zakresie zaciągania zobowiązań kredytowych najczęściej są zbyt impulsywne. Chociaż polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość finansową, to jednak wciąż wygrywa łatwość zdobycia dodatkowych środków. Chwytliwe hasło reklamowe, na pozór atrakcyjne warunki współpracy z bankiem czy firmą finansową, ale też konieczność skorzystania z finansowego wsparcia, to tylko niektóre czynniki, które wywołują szybką decyzję o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego. Sprawdź, czy w sytuacji chęci zmiany decyzji możliwe jest odstąpienie od umowy kredytu już po podpisaniu jej z bankiem czy instytucją pozabankową.

Czy można zrezygnować z kredytu lub pożyczki?

Jeśli decyzja o zaciągnięciu kredytu lub pożyczki nie została dobrze przemyślana, klient banku lub firmy pożyczkowej może odstąpić od umowy, nawet jeśli ta została już podpisana. Należy jednak wiedzieć, że odstąpienie od umowy kredytu bądź pożyczki może odbyć się tylko na konkretnych warunkach. Głównym ograniczeniem w takiej sytuacji jest czas, który upłynął już od podpisania umowy kredytowej lub umowy pożyczki pozabankowej. Sprawdź, kiedy może nastąpić odstąpienie od umowy w przypadku różnego rodzaju zobowiązań finansowych. Wziąłeś kredyt gotówkowy lub inny kredyt konsumencki i chcesz z niego zrezygnować? Dowiedz się, jak to zrobić już teraz.

Kredyt lub pożyczka gotówkowa

Odstąpienie od umowy kredytu czy pożyczki gotówkowej jest doskonałą furtką dla osób, które zbyt pochopnie podjęły decyzję o skorzystaniu z takiego rodzaju finansowego wsparcia. Chęć odstąpienia od umowy z bankiem czy firmą pożyczkową najczęściej podyktowana jest znalezieniem zobowiązania na lepszych, bardziej opłacalnych warunkach. Klient może też zdać sobie sprawę, jak dużym obciążeniem finansowym dla domowego budżetu będzie spłata miesięcznych rat.

W przypadku kredytów oraz pożyczek gotówkowych odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki jest możliwe w czasie do 14 dni od momentu podpisania jej z instytucją, która udzieliła takiego zobowiązania. W tej sytuacji klient nie musi nawet podawać przyczyny odstąpienia od umowy kredytu. Co więcej, odstąpienie od umowy kredytowej może nastąpić również w późniejszym czasie, natomiast wszystko zależy od indywidualnych warunków polityki kredytowej, jaką prowadzi dana instytucja. Stosowne zapisy w tym zakresie można znaleźć w podpisanej umowie.

Kredyt hipoteczny

Odstąpienie od umowy kredytu możliwe jest nie tylko w przypadku kredytu gotówkowego, ale również kredytu hipotecznego. W tym przypadku zastosowanie mają dokładnie takie same przepisy prawa bankowego. Kredytobiorca, który zaciągnął kredyt hipoteczny, może złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu hipotecznego w terminie do 14 dni od podpisania dokumentów. Warto dodać, że sama procedura odstąpienia od umowy kredytowej nie jest zbyt skomplikowana, a banki nie utrudniają procesu zakończenia współpracy z klientem.

Jak odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki? Wzór oświadczenia

Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki jest możliwe i to bez względu na to, czy zobowiązanie zostało już uruchomione, a środki wypłacone. W tym celu klient musi złożyć do banku odpowiednie oświadczenie woli kredytobiorcy. Bardzo często to instytucje udostępniają gotowe formularze rezygnacji ze współpracy i są one dołączone do umowy kredytowej. Co ciekawe, niektóre banki i firmy pożyczkowe umożliwiają odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki nie tylko osobiście w placówce instytucji, ale również drogą mailową bądź telefoniczną albo poprzez specjalny formularz elektroniczny umieszczony na stronie internetowej banku.

Jakie informacje muszą znaleźć się w oświadczeniu o rezygnacji ze współpracy z bankiem bądź firmą pożyczkową? To między innymi:

  • dane osobowe kredytobiorcy,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • informacje dotyczące zobowiązania kredytowego, w tym numer i data podpisania umowy kredytowej,
  • wniosek o przekazanie opłat poniesionych z tytułu zawarcia umowy kredytowej na wskazany rachunek bankowy.

Pamiętaj, że jeśli chcesz odstąpić od umowy kredytowej do 14 dni od momentu jej podpisania, bank ani firma pożyczkowa nie może żądać od Ciebie podania przyczyny Twojej decyzji.

Jeśli masz jakieś wątpliwości, czy na pewno warto dokonać odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego, gotówkowego lub pożyczki albo nie wiesz, jak spełnić wszystkie warunki, które w tym zakresie stawia bank czy instytucja pozabankowa, możesz skontaktować się z niezależnymi pośrednikami kredytu hipotecznego i gotówkowego, którzy świadczą kompleksową pomoc w takich sprawach.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu?

Jeśli wiesz już, że odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego, gotówkowego czy pożyczki pozabankowej jest możliwe w ciągu 14 dni od momentu podpisania umowy kredytowej, sprawdź również, jak dokładnie liczone są te dni.

Pod uwagę weź dni kalendarzowe. Pamiętaj, że oświadczenie o rezygnacji z umowy kredytowej powinno trafić do konkretnej instytucji w ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy o współpracy. Jeśli oświadczenie odstąpienia od umowy kredytu wysyłasz pocztą, znaczenie będzie mieć data stempla pocztowego.

Czy odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki niesie za sobą jakieś konsekwencje?

Jeśli odstępujesz od umowy kredytu hipotecznego, gotówkowego czy pożyczki w terminie do 14 dni od podpisania umowy kredytowej, instytucja, z którą podjąłeś współpracę, nie ma prawa naliczać z tego tytułu żadnych opłat, kar czy prowizji. W związku z Twoją decyzją nie ponosisz wtedy żadnych negatywnych konsekwencji.

Co istotne, od dnia zawarcia umowy i dnia wypłaty kredytu aż do dnia złożenia oświadczenia naliczane są odsetki. Chodzi o okres, w którym realnie kredytobiorca mógł korzystać z otrzymanych środków. W takim przypadku odsetki muszą zostać spłacone, kredytobiorca zobowiązuje się również do oddania całej wartości pożyczonej kwoty. Ma na to 30 dni od momentu złożenia oświadczenia o rezygnacji ze współpracy z bankiem czy instytucją pozabankową.

Zanim złożysz oświadczenie o odstąpieniu od umowy kredytu ratalnego, dowiedz się, jakie koszty może narzucić instytucja, z którą podjąłeś współpracę. Niektóre banki narzucają koszty, takie jak opłaty notarialne.

Odstąpienie od umowy kredytu a prowizja

Jeśli bank żądał od swojego klienta prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego czy gotówkowego, w momencie odstąpienia od umowy kredytowej, kredytobiorca może żądać jej zwrotu w całości.

Ocena zdolności kredytowej w BIK

Pośrednik kredytowy potwierdza, że odstąpienie od zawartej umowy kredytowej w ciągu 14 dni od podpisania dokumentów, w żaden sposób nie wpływa na historię kredytową ani zdolność kredytową w przyszłości. Rezygnacja ze współpracy z bankiem nie jest odnotowywana w raporcie BIK, a samo odstąpienie od umowy kredytowej sprawia, że z chwilą złożenia stosownego wniosku w terminie, zobowiązanie kredytowe uznawane jest za nieważne i niezawarte.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

 

Kategoria:

Wyślij wniosek