Czym jest wolność finansowa?

wolnosc finansowa
DATA: 29 grudnia, 2021

Czy wiesz, że 44% Polaków nadal nie generuje żadnych oszczędności? Co więcej, tylko 20% z tych, którzy mają nadwyżki pieniędzy, decyduje się na ich inwestowanie. Trzeba jednak przyznać, że polskie społeczeństwo się wzbogaca, Polacy mają też coraz większą świadomość w zakresie zarządzania własnym budżetem. Coraz więcej osób dąży do uzyskania wolności finansowej, bo chociaż podobno „pieniądze szczęścia nie dają”, to jednak dzięki nim żyje się znacznie łatwiej. Co to jest wolność finansowa i jak ją uzyskać? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście. Sprawdź już teraz.

Definicja wolności finansowej

W naszym kraju panuje błędne przeświadczenie, zgodnie z którym wolność finansową osiągają przede wszystkim ludzie bogaci i tacy, którzy zarabiają dużo. Tak naprawdę standard życia ma niewiele wspólnego z wolnością finansową. Co więcej, w licznych przypadkach wystawne życie sprawia, że Polacy więcej wydają, niż zarabiają, a okazałe rezydencje, najnowsze samochody czy wakacje w odległych zakątkach świata finansowane są poprzez zewnętrzne formy finansowego wsparcia, jak kredyty czy pożyczki.

Osiągnięcie wolności finansowej jest możliwe szybko, okazuje się, że na tego rodzaju wcześniejszą emeryturę planujemy pójść już po 40. urodzinach. W budowaniu wolności finansowej pomaga na pewno konkretny cel i plan działania, a podstawą jest w tym przypadku rozsądne zarządzanie własnym budżetem i generowanie narzędzi, które w przyszłości będą mogły przynosić dochód pasywny.

Aby móc zrozumieć mechanizmy, jakie są typowe przy osiągnięciu wolności finansowej, warto przedstawić definicję tego zjawiska, który niewątpliwie wpływa pozytywnie na jakość życia. Bardzo często wolność finansowa mylona jest ze stabilnością finansową albo zostaje porównywana do niezależności finansowej. Tak naprawdę pojęcie wolności finansowej wskazuje na coś zupełnie innego. Ta osiągana jest wtedy, gdy bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej, udaje się utrzymać. Wolność finansowa nie wynika jednak tylko z oszczędności, ale przede wszystkim z dochodów pasywnych.

W tym miejscu należy wyjaśnić, czym są dochody pasywne. Jest to zarobek, który zostaje generowany poprzez raz dobrze ulokowane środki finansowe. Rentierzy, czyli osoby, które generują dochód pasywny, decydują się na inwestycje, które w przyszłości pozwalają osiągać zysk bez konieczności wykonywania pracy. Bardzo często jest to dobrze prosperujący biznes, który działa przy maksymalnym zaangażowaniu zatrudnionych, ale minimalnym nakładzie pracy inwestora. Dochód pasywny może pochodzić również z inwestowania w nieruchomości i ich późniejszym wynajmie.

Kiedy można mówić o sukcesie w zakresie osiągnięcia wolności finansowej? Komfort życia, zgodnie z którym nie trzeba pracować, aby móc się utrzymać i żyć na odpowiednim poziomie, jest osiągany, kiedy dochód pasywny przewyższa miesięczne, stałe wydatki, jakie generuje dana osoba czy gospodarstwo domowe. Aby móc wyliczyć wolność finansową, należy określić własną wartość finansową netto. To stosunek osiąganych dochodów pasywnych w skali miesiąca do stałych wydatków. Kwota, która pozostaje po ich wyliczeniu, powinna pozwalać na komfortowe utrzymanie się bez konieczności podejmowania pracy zarobkowej.

Wolność finansowa a stabilność i niezależność finansowa

Bardzo często wolność finansową błędnie porównuje się ze stabilnością albo niezależnością finansową. Należy mieć świadomość, że są to zupełnie inne pojęcia. Wolność finansowa następuje wtedy, gdy jesteśmy w stanie utrzymać się bez podejmowania pracy zarobkowej. Stabilność finansowa, to natomiast zjawisko, które mówi o dobrej sytuacji materialnej bez względu na to, czy generujemy dochód. W tym przypadku miesięczne wydatki również są niższe, niż środki, jakimi dysponujemy, natomiast mówimy raczej o braku problemów finansowych, aniżeli możliwości utrzymania się bez zarabiania.

Niezależność finansowa jest jeszcze innym pojęciem. To stan, który umożliwia samodzielne utrzymanie się na założonym poziomie jakości życia bez konieczności otrzymywania finansowego wsparcia od osób trzecich. O niezależności finansowej mówi się najczęściej w aspekcie generowania na tyle wysokich dochodów, aby te pozwalały odczuwać stabilność finansową również w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w czasie kryzysu gospodarczego. Co istotne, niezależność finansowa ujmowana jest w ramach braku konieczności otrzymywania finansowego wsparcia, najczęściej od członków rodziny, rodziców albo męża, natomiast osoba generująca nawet wysoki dochód zawsze jest przecież uzależniona od pracodawcy. Właśnie dlatego bez względu na rodzaj sytuacji materialnej, jaką wykazujemy, tak ważne jest oszczędzanie. Wylicza się, że każdy dorosły Polak powinien odkładać przynajmniej 10% miesięcznych dochodów. Da się to zrobić, jeśli tylko zostanie wdrożony odpowiedni plan zarządzania własnym budżetem.

Jak zapewnić sobie wolność finansową?

Dążenie do tego, aby osiągnąć wolność finansową, wymaga ogromnej determinacji i realizacji założonego planu krok po kroku. Nierzadko wiąże się to z szeregiem wyrzeczeń, natomiast efekty z całą pewnością są tego warte.

Droga do finansowej wolności nie jest prosta, ale tak naprawdę każdy z nas może ją osiągnąć i to bez względu na status materialny „na starcie”. Na początku należy określić stałe zobowiązania i związane z nimi koszty. Warto uwzględnić, że w przyszłości będą one większe.

Podstawą jest generowanie oszczędności, a potem ich pomnażanie. Dzięki dodatkowym środkom możliwe jest ich inwestowanie, aby w przyszłości móc osiągać dochody pasywne. Właśnie dzięki nim wolność finansowa, a wraz z nią psychiczny komfort na najwyższym poziomie jest możliwy do osiągnięcia. Co ciekawe, wolność finansową można również uzyskać poprzez zwiększanie własnych dochodów z pracy zarobkowej, ale nie zmieniając własnego poziomu życia. Dzięki temu udaje się odłożyć więcej „zaskórniaków”. Dobrym pomysłem jest także lokowanie nadwyżek pieniędzy w różne instrumenty inwestycyjne. Polacy z reguły decydują się inwestować w te, które nie są obarczone zbyt dużym ryzykiem inwestycyjnym.

Najlepsze źródła pasywnego dochodu

Najlepsza strategia osiągania wolności finansowej polega na inwestowaniu w różnego rodzaju źródła potencjalnego dochodu pasywnego. Okazuje się, że w tym celu mamy dostęp do naprawdę wielu instrumentów. Eksperci rynku finansowego potwierdzają, że aby osiągnąć wolność finansową, można inwestować w:

  • nieruchomości,
  • udziały,
  • instrumenty inwestycyjne,
  • praca twórcza, prawa autorskie, tantiemy.

Zasada jest prosta, wolność finansowa zostanie osiągnięta wtedy, gdy to pieniądze będą „pracować” dla Ciebie, a nie ty dla pieniędzy.

Najbezpieczniejszą formą generowania dochodów pasywnych jest inwestowanie w nieruchomości. Nabywa się je pod wynajem, dzięki czemu dodatkowy dochód jest stały. Uznaje się także, że na inwestycji w nieruchomość nie można stracić, to bezpieczny sposób na lokowanie oszczędności.

Polacy nie lubią podejmować ryzyka, za bardzo boją się utraty zgromadzonego kapitału. Jeśli inwestujemy w agresywne instrumenty, przeznaczamy na ten cel nie więcej niż 10 tysięcy złotych. Ci najbardziej doświadczeni inwestorzy wiedzą jednak doskonale, że z powodzeniem udaje się zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Dobrym zabiegiem jest na przykład lokowanie środków w różne instrumenty. Dzięki temu zmniejszone jest ryzyko całkowitego niepowodzenia i utraty wniesionych oszczędności. Wciąż najczęściej wybieraną formą pomnażania pieniędzy jest ich lokowanie na kontach oszczędnościowych oraz na lokatach.

Co istotne, osoby, które chcą cieszyć się „wcześniejszą emeryturą” to bardzo często te, które rezygnują z konsumpcjonizmu. Wciąż więcej wydajemy, aniżeli zarabiamy, natomiast nasza świadomość finansowa w ostatnim czasie uległa znacznym zmianom. Mamy już pewność, że to my sami musimy zadbać o swoją przyszłość, a wolność finansowa jest wręcz konieczna, aby żyć na odpowiednim poziomie. Coraz więcej osób przestaje już liczyć na standardowe świadczenie emerytalne, wiedząc, że środki z tego źródła nie będą wystarczające.

Podsumowując, każdy z nas może osiągnąć wolność finansową, natomiast największe szanse mają osoby, które zmienią podejście do wydawania pieniędzy dzisiaj. Okazuje się, że zbędne wydatki niepotrzebnie uszczuplają nasz miesięczny budżet o co najmniej kilkaset złotych.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek