GDY W PORTFELU MNIEJ POŻYCZAM W KredytOK!

Szybko, bezpieczenie, na wszystkie potrzeby

Skontaktuj się z nami

Sprawdź ofertę

Odbierz gotówkę

SZYBKI I WYGODNY PROCES

Wyślij wniosek lub zadzwoń

Wybierz wygodną formę kontaktu

Ekspresowa decyzja online

Sprawdzenie dostępnej oferty zajmie kilka minut

Pożyczka bez wychodzenia z domu

Dogodna forma wypłaty: przelew na rachunek bankowy, wypłata na poczcie lub dowóz gotówki!

wiarygodna firma

DOŚWIADCZENIE OD 1999 ROKU

Capital Service S.A. jest właścicielem marki KredytOK. Spółka należy do Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług. ZPF zrzesza obecnie kluczowe przedsiębiorstwa z rynku finansowego w Polsce, współtworząc wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego. Jego misją jest budowanie kapitału społecznego w sektorze finansowym, wyznaczanie wysokich standardów, wzajemny szacunek oraz poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Capital Service S.A. przestrzega w/w Zasad Dobrych Praktyk ZPF.

Od 1999 roku firma oferująca swoje produkty lokalnie w kilku placówkach zwiększyła zasięg do ogólnopolskiej sieci sprzedażowej złożonej z własnych oddziałów. Systematycznie z rozwojem kanału offline Spółka rozpoczęła budowę procesów umożliwiających udzielanie pożyczek również online. Efektem tej pracy jest udostępnienie oferty KredytOK od 2020 roku w 100% zdalnie. Krótki czas sprawdzania zdolności kredytowej, brak potrzeby wizyty w oddziale i różne formy wypłaty środków dostosowane do potrzeb (przelew, placówka pocztowa, dowóz gotówki) to główne korzyści, z których już dziś korzystają Klienci KredytOK.

Ostateczne warunki udzielenia pożyczki zależą od oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie Capital Service S.A. jest uprawniona do naliczenia odsetek z tytułu opóźnienia w spłacie zadłużenia oraz do podjęcia czynności windykacyjnych.

W przypadku sporu Pożyczkobiorcy z Capital Service S.A. dotyczącego umowy pożyczki Pożyczkobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl). Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR.