Pożyczka dla emerytów i rencistów

pożyczka dla emeryta
DATA: 9 kwietnia, 2018

Emeryci i renciści nie należą w Polsce do najzamożniejszych grup społecznych. Podeszły wiek lub kalectwo często wiążą się z ograniczonymi dochodami, a jednocześnie pokaźnymi wydatkami związanymi nie tylko z codziennym utrzymaniem gospodarstwa domowego, ale również leczeniem i lekami. Zdarza się więc, że osoby czerpiące dochód z emerytury lub renty i nieposiadające oszczędności stają przed poważnymi wydatkami. Jedynym wyjściem jest wówczas zaciągnięcie pożyczki, o ile rodzina nie może zaoferować odpowiedniego wsparcia finansowego. Czy pożyczka dla emerytów i rencistów jest możliwa w tradycyjnym banku? Jak pożyczka najlepiej spełnia potrzeby tej grupy społecznej?

Czy pożyczka dla emerytów i rencistów jest możliwa w tradycyjnym banku?

Banki dość restrykcyjnie podchodzą do swoich klientów, często wymagając od nich dostarczenia wielu dokumentów. Emeryci i renciści odznaczający się dość często stosunkowo niskimi dochodami nie są tu wyjątkiem. Ten ostatni czynnik praktycznie decyduje o tym, że emeryci i renciści w większości przypadków są pozbawieni szansy na uzyskanie kredytu bankowego. Dodatkowy problem stanowi fakt, że kryzysowe sytuacje przytrafiają się zwykle dość niespodziewanie, a proces decyzyjny w banku przebiegałby zbyt długo.

Jaka pożyczka spełnia potrzeby emerytów i rencistów?

Pożyczka dla emerytów i rencistów powinna spełniać przynajmniej kilka warunków. Po pierwsze musi być szeroko dostępna, by większość przedstawicieli tej nieco dyskryminowanej grupy mogła ją otrzymać. Niezbyt wysoki, ale stabilny dochód w postaci emerytury lub renty powinien wystarczyć do skutecznego ubiegania się o pożyczkę. Ponadto zwłaszcza w przypadku osób schorowanych lub w podeszłym wieku znaczenie ma sposób, w jaki potencjalny klient może wnioskować o pożyczkę. Najlepiej, gdy odbędzie się to zdalnie, jednak konsument będzie mógł liczyć na wsparcie doradcy. Z tych właśnie względów pożyczka dla emerytów i rencistów jest oferowana przede wszystkim przez firmy pożyczkowe spoza sektora bankowego.

Pożyczka dla emerytów i rencistów dostępna w KredytOK – Senior Ratka

W KredytOK przygotowaliśmy ciekawą ofertę finansową dla osób pobierających rentę lub znajdujących się w podeszłym wieku i potrzebujących dodatkowej gotówki. Senior Ratka to pożyczka dla emerytów i rencistów, która spełnia wszystkie wspomniane wcześniej warunki. Aby ją otrzymać wystarczy skontaktować się z nami przez telefon, pod podany na stronie internetowej numer. Klient połączy się z konsultantem pełniącym rolę profesjonalnego doradcy. Wnioskowanie poprzedzone krótkim  wywiadem w całości odbywa się właśnie przez telefon. Decyzja o przyznaniu pożyczki przekazywana jest przy pomocy SMS-a. Klient uzyskuje niezbędne informacje, by odebrać gotówkę na poczcie lub w banku pocztowym. Suma jaką można pożyczyć w ramach Senior Ratki wynosi od 300 do 2000 zł. Korzyścią jest elastyczny okres spłaty – klient może rozłożyć go nawet na 24 miesiące.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek