Oświadczenie a zaświadczenie. Czym się różnią od siebie?

oświadczenie, a zaświadczenie
DATA: 21 lutego, 2022

Jednym z podstawowych dokumentów, który potwierdza zdolność kredytową klienta, jest zaświadczenie o zarobkach z tytułu obecnego zatrudnienia. To właśnie wysokość dochodów jest priorytetem w zakresie wiarygodności i wypłacalności klienta oraz potwierdza możliwość regulowania miesięcznych należności, jeśli zaciągnięty ma zostać kredyt czy pożyczka. Sprawdź, czym różni się zaświadczenie o zarobkach od oświadczenia o generowanych dochodach.

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o zarobkach jest dokumentem, który zawiera podpis pracodawcy, a więc jest potwierdzone. Wskazuje, jakie dokładnie wynagrodzenie otrzymuje dany pracownik za realizowanie zawodowych obowiązków. Na tej podstawie bank albo instytucja pozabankowa jest w stanie wyliczyć możliwość regulowania należności, zgodnie z zapisami w umowie o kredyt czy pożyczkę.

Przedłożenie zaświadczenia o zarobkach jest najczęściej obowiązkiem przyszłego kredytobiorcy i wiąże się z minimalizowaniem ryzyka, które musi generować kredytodawca. Wskazuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zakresie trzech albo sześciu ostatnich miesięcy.

Wystawienie zaświadczenia leży po stronie pracodawcy, dotyczyć może generowania dochodów z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, ale również umowy zlecenie czy o dzieło. Wydanie zaświadczenia jest również możliwe w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W każdym przypadku tego rodzaju dokument zawiera dane pracownika, w tym serię dowodu tożsamości oraz numer pesel.

Czym jest oświadczenie o dochodach?

Okazuje się, że oświadczenie a zaświadczenie o zarobkach wykazuje ogrom różnic. Oświadczenie można napisać samodzielnie, a pracodawca nie musi składać podpisu na oświadczeniu. Jest to forma deklaracji w zakresie generowanego wynagrodzenia, natomiast nie jest ona niczym potwierdzona. Tego rodzaju wniosek składany jest najczęściej w przypadku dokumentu w ramach zaciągania pożyczki pozabankowej. Oświadczenie może być potrzebne, ale nie jest niezbędne i zależy od wymogów, jakie stawia instytucja pozabankowa.

Pożyczka na oświadczenie – co to znaczy?

Z reguły oferowane są pożyczki na oświadczenie. Oznacza to, że firma pożyczkowa udziela wsparcia finansowego przy minimum formalności. Najczęściej nie weryfikuje zdolności kredytowej, a ryzyko pożyczkowe minimalizowane jest na podstawie informacji, które dostarcza pożyczkobiorca.

Oświadczenie o dochodach zawarte jest wtedy we wniosku. Klient instytucji pożyczkowej wpisuje deklarowaną wartość zarobków, ale te nie są potwierdzane przez pracodawcę. Firma pożyczkowa może zweryfikować je jedynie poprzez wpływy i regularne wpłaty, jakie są księgowane na podany rachunek bankowy. W takim przypadku możliwe jest zatajenie dochodów rzeczywistych przez pożyczkobiorcę i przedstawienie lepszej niż realna sytuacji finansowej.

Zaświadczenie a oświadczenie – podobieństwa i różnice

Na zaświadczenie o dochodach przyszły kredytobiorca musi nieco poczekać, ponieważ taki dokument wystawia zakład pracy, natomiast oświadczenie pozwala zaciągać pożyczki błyskawicznie, z wypłatą nawet tego samego dnia. Co więcej, oświadczenie nie działa na szkodę pracownika, ponieważ jest to najczęściej niczym niepotwierdzona deklaracja. Różnica pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem polega również na tym, że dane z zaświadczenia nie są poddawane weryfikacji, natomiast te z oświadczenia mogą być dodatkowo sprawdzane. Pożyczkodawca może analizować konto bankowe potencjalnego klienta, aby upewnić się, że to gwarantuje regularne wpłaty konieczne do spłaty zobowiązania.

Na zaświadczenie o dochodach przyszły kredytobiorca musi nieco poczekać, ponieważ taki dokument wystawia zakład pracy, natomiast oświadczenie pozwala zaciągać pożyczki błyskawicznie, z wypłatą nawet tego samego dnia. Co więcej, oświadczenie nie działa na szkodę pracownika, ponieważ jest to najczęściej niczym niepotwierdzona deklaracja. Różnica pomiędzy zaświadczeniem a oświadczeniem polega również na tym, że dane z zaświadczenia nie są poddawane weryfikacji, natomiast te z oświadczenia mogą być dodatkowo sprawdzane. Pożyczkodawca może analizować konto bankowe potencjalnego klienta, aby upewnić się, że to gwarantuje regularne wpłaty konieczne do spłaty zobowiązania.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek