Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki?

umowa pożyczkowa
DATA: 16 października, 2018

Każda większa transakcja, pomiędzy dwoma stronami powinna być potwierdzona umową. Jest to rodzaj zabezpieczenia dla obu stron, że dane porozumienie zostało zawarte. Umowa pożyczkowa jest układem, pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, określonym w kodeksie cywilnym, postanowieniach oraz ustawie o kredycie konsumenckim.

Umowa pożyczkowa powinna zawierać:

  1. strony umowy: pożyczkodawcę i pożyczkobiorcę,
  2. opis przedmiotu umowy, np. rodzaj pożyczki,
  3. czas trwania umowy,
  4. koszty pożyczki,
  5. zasady i termin zwrotu,
  6. zabezpieczenie spłaty,
  7. regulacje i postanowienia dotyczące wcześniejszej spłaty, czy możliwości przedłużenia spłaty,
  8. informacje dotyczące konsekwencji, wynikających z nieterminowej płatności, a także odstąpienia i reklamacji,
  9. możliwości wypowiedzenia umowy,
  10. podpisy obu stron.

W pierwszym etapie doradca poprosi Cię o dowód osobisty. Ten dokument jest potrzebny do uzupełnienia umowy pożyczkowej. Następny etap to wypełnienie danych o usłudze i obowiązujących warunków, czyli kwoty pożyczki, kosztów i czasu spłaty. Możesz poprosić doradcę o wyjaśnienie warunków, jeśli coś jest dla Ciebie nie jasne. Ostatnim etapem jest złożenie podpisów przez obie strony. Przed podpisaniem umowy, koniecznie sprawdź, czy zamieszczone dane są prawidłowe oraz przeczytaj obowiązujące zasady. Jeśli nie rozumiesz, któregoś podpunktu, poproś doradcę o dodatkowe wyjaśnienia. Podpisanie dokumentu, jest równoznaczne z zapoznaniem się z nim oraz akceptacją informacji w nim zawartych. Podpisana umowa nabiera mocy prawnej.

W KredytOK staramy się, aby informacje przedstawione w umowie, były napisane w sposób przystępny i zrozumiały dla klienta. A cały proces przebiegał sprawnie i szybko. Przed spotkaniem w sprawie udzielenia pożyczki, zadzwoń do doradcy i dowiedz się, jakie dokumenty powinieneś ze sobą zabrać. Przyjście do oddziału z kompletem dokumentów znacznie przyspieszy cały proces i po kilku minutach wyjdziesz z dodatkową gotówką.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek