Niezapłacony rachunek za gaz, prąd, telefon – co nam grozi?

kobieta rachunki
DATA: 17 grudnia, 2021

Czy wiesz, że prawie 400 tysięcy Polaków ma zadłużenia u dostawców mediów? Zobowiązania wobec nich sięgają łącznie 1,5 miliarda złotych. Okazuje się, że o ile jesteśmy uznawani za wiarygodnych i wypłacalnych klientów instytucji bankowych, tak comiesięczne płatności związane z powszechnymi rachunkami nie są przez nas regulowane terminowo. Dlaczego nie płacimy rachunków i jakie konsekwencje nam za to grożą? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Dlaczego nie płacimy swoich rachunków?

Niezapłacone faktury to nie zawsze efekt braku środków finansowych. Okazuje się, że polskie społeczeństwo wciąż się wzbogaca, do tego nawet 85% obywateli naszego kraju przyznaje, że comiesięczne rachunki stara się regulować terminowo. Skąd więc aż tak duże zadłużenie?

Co ciekawe, większość przeterminowanych płatności to wynik zapominalstwa naszych rodaków. Wciąż tylko nieliczni ustawiają automatyczne płatności stałe na rachunkach bankowych, trzeba też pamiętać, że koszty usług za dostawę energii czy dostawę wody ulegają zmianom. Klient nie pilnuje dat, nie interesują go okresy obrachunkowe. Bardzo często nie wlicza się dodatkowych kosztów i w ten sposób powstaje zadłużenie.

Oczywiście, Polacy zwlekają również z zapłatą rachunków ze względu na utratę płynności finansowej i brak środków w domowym budżecie. Najczęściej przekraczane terminy płatności dotyczą umów z operatorami sieci komórkowej oraz telewizji kablowej. Blokada telefonu za niezapłacony rachunek czy wyłączenie kodowanych programów telewizyjnych jest zawsze mniej szkodliwa, niż odcięcie dostawy gazu czy prądu.

Ile można się spóźnić z płatnością?

Na każdej fakturze widnieje nie tylko kwota, jaką należy uregulować, ale również termin płatności. Ten jest obligatoryjny, jeśli nie zapłacimy faktury do wyznaczonego dnia, dostawca daje dłużnikowi kolejną szansę. Warto wziąć pod uwagę, że nikomu nie zależy na nieuregulowanych płatnościach, a firmy windykacyjne są ostatecznością. Media chcą odzyskać pieniądze za realizowane usługi, dlatego, zanim sprawa trafi do działu windykacji, sądu czy komornika, dłużników informuje się o zobowiązaniu oraz wzywa do uregulowania zaległości listownie lub telefonicznie.

Ile można się spóźnić z rachunkiem za telefon, gaz czy prąd, aby nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji? Wszystko zależy od prywatnej polityki, jaką w tym zakresie prowadzą dostawcy.

Niezapłacony rachunek za gaz

Zawsze obowiązująca jest wskazana na fakturze data rozliczenia. Jeśli do tego czasu klient nie ureguluje płatności, dostawca zacznie naliczać karne odsetki za zwłokę. Co ważne, wraz z rozwojem nowoczesnej technologii i różnych możliwości płatności oraz kanałów komunikacyjnych, dostawca gazu może przypominać o zbliżającym się terminie, w jakim należy zapłacić rachunek. Co więcej, wezwanie do zapłaty w formie e-maila lub sms może trafić do klienta kolejnego dnia po wyznaczonej dacie płatności. Jednocześnie, wezwanie do zapłaty zostaje wysyłane listownie i dociera do dłużnika najpóźniej 14 dni po terminie zapłaty, jakie został wskazany na rachunku.

Dostawca gazu może zablokować dostawę po 30 dniach od daty rozliczenia, ale nie wcześniej niż po 14 dniach od powiadomienia o takiej możliwości.

Ile można się spóźnić z rachunkiem za prąd?

Każdy dostawca energii elektrycznej może ustanawiać własne zasady postępowania z dłużnikami, którzy nie regulują rachunków za prąd. W większości przypadków klient, który nie opłacił takiej usługi, ma na to od 7 do 14 dni od wyznaczonego terminu płatności. Po tym czasie energia elektryczna może zostać odcięta. Ponadto, dłużnik musi liczyć się z naliczaniem karnych odsetek, które również podlegają obowiązkowi spłaty.

Ile można się spóźnić z rachunkiem za telefon?

To właśnie operatorzy telefonii komórkowej zmagają się z największą liczbą dłużników. Jednym ze sposobów walki z niewypłacalnymi klientami jest blokada telefonu za niezapłacony rachunek. Najczęściej niemożność realizowania rozmów zmusza ich do uregulowania zadłużenia.

Każdy operator sieci komórkowej ustala własne zasady postępowania z dłużnikami. Z reguły na numer telefonu wysyłany jest sms przypominający, później wezwanie do zapłaty. Po 7 dniach wyłączone mogą zostać rozmowy wychodzące, a ich odblokowanie nastąpi po zapłacie należności.

Konsekwencje braku opłaty. Czy dostawca może nam odciąć medium?

Każdy dostawca mediów nalicza dłużnikom karne odsetki za zwłokę w spłacie. Kolejną konsekwencją braku regulowania faktury jest blokada usługi. W skrajnych przypadkach dochodzi również do zerwania umowy i ustanowienia kary umownej.

Jak widać, konsekwencje nie są dla klienta przyjemne i wiążą się nie tylko z dodatkowymi kosztami, ale nierzadko również z dyskomfortem i ograniczeniami w ramach codziennego funkcjonowania.

Po jakim czasie wyłączają prąd?

Zastanawiasz się, po jakim czasie wyłączają prąd, jeśli nie zapłacisz rachunku? Realne odcięcie prądu następuje nawet po 7 dniach od wyznaczonej dacie zapłaty.

Odcięcie gazu za niezapłacone rachunki

Dłużnik nie będzie mógł korzystać z gazu, jeśli termin zapłaty minął co najmniej miesiąc temu. Najczęściej proces ten wdrażany jest po 14 dniach od zawiadomienia o możliwości odcięcia gazu w gospodarstwie domowym.

Blokada telefonu za niezapłacony rachunek

Niektórzy operatorzy blokują połączenia wychodzące już po dniu od terminu zapłaty, inne czekają na ten krok 7 albo 14 dni. To kwestie indywidualne i zależą od zapisów w umowie.

Ile kosztuje ponowne podłączenie mediów

Nie dość, że dłużnik musi poradzić sobie ze spłatą zaległych płatności, ciąży na nim również obowiązek zapłaty za ponowne podłączenie mediów, jeśli doszło do ich blokady. Sprawdź, jaki jest koszt ponownego podłączenia prądu albo gazu.

Ile kosztuje ponowne podłączenie gazu?

Niepłacenie rachunków za gaz jest zupełnie nieopłacalne. Po jego odcięciu należy zapłacić około 180 złotych za ponowne podłączenie.

Ile kosztuje ponowne podłączenie prądu po odcięciu?

Musisz wiedzieć, że odcięcie prądu wiąże się nie tylko z koniecznością zapłaty zaległych rachunków. Aby znowu móc korzystać z energii elektrycznej, trzeba za taką usługę dodatkowo zapłacić. To wydatek rzędu 100 złotych.

Jak radzić sobie z zalegającymi rachunkami?

Nie ma wątpliwości, że odłączenie prądu lub gazu może skutecznie zakłócić funkcjonowanie całego gospodarstwa domowego. Aby tego uniknąć, jedyną racjonalną zasadą, jest dokonywanie płatności regularnie. Jeśli doszło już do zadłużenia, dobrze jest ustalić z dostawcą formę spłaty. W tym zakresie zawsze możliwe są korzystne negocjacje. Dobrym pomysłem może być również zaciągnięcie produktu oddłużeniowego, jak szybkiej pożyczki, dzięki której dostawcy mediów nie będą naliczać karnych odsetek.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek