WIBOR — co to jest i jaki ma wpływ na raty kredytu?

WIBOR — co to jest i jak ma wpływ na raty kredytu
DATA: 16 grudnia, 2022

W ostatnim czasie na rynku finansowym zauważyć można dosyć mocne zawirowania. W ramach walki z inflacją odnotowuje się wzrost stóp procentowych, ale na wysokość miesięcznych rat kredytów hipotecznych wpływa nie tylko ten wskaźnik. Kolejny czynnik, który ma znaczenie to WIBOR. Co to jest stawka WIBOR, jak jest ustalana i jak działa na kredyty hipoteczne? Chcesz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy kredytowej? Chociaż oferty kredytów są różne, zawsze warto mieć przynajmniej tę podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania mechanizmów, jakie rządzą na rynku bankowym.

WIBOR- co to jest?

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wysokość oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym. To właśnie wskaźnik WIBOR ma kluczowe znaczenie i to nie tylko, jeśli pod uwagę weźmiemy wszystkie instytucje finansowe, dla również każdego, przeciętnego kredytobiorcy W ostatnim czasie finansiści przyglądają mu się ze szczególną uwagą, ponieważ w czasach ogromnej inflacji, WIBOR dynamicznie rośnie.

WIBOR — jak jest ustalany i obliczany?

Wysokość stawki WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego, dokładnie o godzinie 11:00. Jest to średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania kredytów, które wskazują banki. Co ciekawe, stawki WIBOR nie są jedynymi, które regulują światowe rynki finansowe. Funkcjonuje także LIBOR, który jest wskaźnikiem określanym przez banki działające w Londynie czy EURIBOR na rynku międzybankowym z walutą euro.

Jeśli uwzględnia się stawkę WIBOR, warto zaznaczyć, że zmiana wysokości raty w wyniku modyfikacji tego wskaźnika może nastąpić w różnym okresie. Dla kredytów bankowych przy wyliczaniu oprocentowania banki biorą pod uwagę z reguły WIBOR 3 m lub WIBOR 6 m, znacznie rzadziej odnotowuje się umowy kredytowe ze wskaźnikiem WIBOR 1 m czy WIBOR 12 m. Co to oznacza w praktyce? Takie nazewnictwo określa zmianę wysokości oprocentowania, a więc miesięcznych rat co 3 miesiące w przypadku WIBOR 3 m bądź co 6 miesięcy, patrząc na wskaźnik WIBOR 6 m.

Ile wynosi aktualny WIBOR?

Najczęściej stosowany jest WIBOR 6 m i właśnie w odniesieniu do tego wskaźnika każdego dnia podawane są nowe dane. Należy wskazać, że w ostatnim czasie wysokości stawki WIBOR dosyć mocno się zmieniały, niestety niekorzystnie dla kredytobiorców. Dzisiaj WIBOR wynosi 7,30%. Co to oznacza dla klientów banków? Niestety WIBOR wpływa na podniesienie miesięcznych rat kredytów. Właśnie taka wielkość zostanie doliczona do marży, jaką pobiera bank, co skutkuje jeszcze większymi ratami.

WIBOR w kredycie — jak wpływa na ratę kredytu?

Im wyższy WIBOR, tym większe raty kredytu hipotecznego. Właśnie tak w dużym skrócie można opisać działanie tego wskaźnika. Dlaczego tak się dzieje? To od stawki WIBOR 1 m, 3 m, 6 m lub 12 m zależy, jak obliczone zostaną odsetki w umowie kredytu hipotecznego, a właśnie one mają wpływ na ostateczną wysokość raty kredytu. Co istotne, WIBOR wpływa na wysokość oprocentowania w każdym miesiącu, dlatego kredytobiorcy powinni bacznie obserwować sytuację na rynku finansowym i śledzić wszystkie decyzje ogładzane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Wpływ inflacji na stawki WIBOR

Dlaczego wskaźnik referencyjny WIBOR w ostatnim czasie „poszybował” w górę? Odpowiedź jest prosta, wpływ na WIBOR mają stopy procentowe zobowiązań kredytowych, a te od ponad roku zostają systematycznie podnoszone. Główną przyczyną tej niekorzystnej dla kredytobiorców sytuacji jest rosnąca w Polsce inflacja.

Jednym ze sposobów na walkę z rosnącą inflacją, jest podnoszenie stóp procentowych zobowiązań kredytowych. Wynikiem takiego zabiegu jest większe oprocentowanie kredytu, a więc wyższe miesięczne płatności, które musi regulować klient instytucji bankowej. Finalnie, w długim procesie tego mechanizmu, zmniejszona zostaje konsumpcja, co powinno przekładać się na inflację malejącą, aż w końcu jej równowagę.

Warto podkreślić, że nie wszyscy kredytobiorcy muszą borykać się z rosnącymi ratami zobowiązań kredytowych ani śledzić wysokie stopy procentowe czy wzrost wskaźnika WIBOR. Dzisiaj w dobrej sytuacji są ci klienci banków, którzy podpisali umowę kredytową ze stałym oprocentowaniem. Tylko kredytobiorcy, których kredyt jest z oprocentowaniem zmiennym, muszą spłacać wysokie raty kredytowe, marząc o spadających stopach procentowych i niskiej stawce WIBOR.

WIBOR — perspektywy na najbliższe miesiące

Niestety, eksperci rynku finansowego nie mają dla kredytobiorców zbyt dobrych informacji. Okazuje się, że prognozy w zakresie stawki WIBOR nie są pozytywne. Szacuje się, że w okresie najbliższych 6 miesięcy stawka WIBOR wzrośnie do nawet 7,90%, a za 9 miesięcy będzie powolnie spadać, aby wynosić mniej więcej 7,75%.

Należy przy tym podkreślić, że oprocentowanie kredytów hipotecznych nie wróci tak szybko do sytuacji sprzed października 2021, kiedy to stopy procentowe zostały po raz pierwszy od dłuższego czasu podniesione. Należy spodziewać się sporych zawirowań na rynkach finansowych, a klienci banków powinni uzbroić się w cierpliwość. Zakłada się, że wyższe raty zobowiązań kredytowych pozostaną z nami jeszcze przez najbliższe 2 lata.

Oczywiście, należy uwzględnić dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku międzybankowym, pod uwagę warto brać także niejednokrotnie zaskakujące decyzje Rady Polityki Pieniężnej czy te, jakie wydawał Narodowy Bank Polski. Na podstawie WIBOR i obowiązujących dzisiaj stóp procentowych nie da się jednoznacznie wskazać, jak długo jeszcze utrzyma się niekorzystna dla kredytobiorców sytuacja. Można jednak szacować, że wysokość stóp procentowych, a co za tym idzie wskaźnika WIBOR, utrzyma się w kolejnym, 2023 roku na podobnie wysokim poziomie.

Czy WIBOR 1 m ma wpływ na pożyczki pozabankowe?

Jeśli wiesz już, że wskaźnik WIBOR ma realny wpływ na kredyt hipoteczny i wszystkie inne zobowiązania bankowe, przede wszystkim te, które zakładają współpracę w długim okresie, to warto również poznać informacje dotyczące wpływu WIBOR na szybkie pożyczki pozabankowe.

Okazuje się, że stopa referencyjna WIBOR ma znaczenie przy wyliczaniu oprocentowania pożyczek w instytucjach pozabankowych, a firmy pożyczkowe weryfikują aktualną sytuację na rynku finansowym. Chociaż każda z nich realizuje własną politykę współpracy z potencjalnymi klientami, to jednak znaczenie mają aktualne warunki spłaty kredytów ze zmienną stopą procentową.

Jakie pożyczki pozabankowe opłaca się dzisiaj zaciągać? Przede wszystkim są to zobowiązania, których spłata następuje w krótkim terminie. Taki jest zresztą typowy dla produktów zaciąganych w instytucjach pozabankowych.

Pamiętaj, aby korzystać z finansowego wsparcia ze strony banków czy firm pożyczkowych tylko wtedy, kiedy masz realne szanse na wywiązanie się ze wszystkich warunków podpisanej umowy, przede wszystkim w zakresie regularnej spłaty rat. Jeśli wiesz już, jak działa WIBOR oraz stopy procentowe, nie podejmuj zwiększonego ryzyka i zdecyduj się raczej na kredyt ze stałym oprocentowaniem.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek