Pożyczki pod zastaw mieszkania i innych nieruchomości — najważniejsze informacje

Pożyczki pod zastaw mieszkania
DATA: 21 grudnia, 2022

Pożyczki hipoteczne

Zastaw nieruchomości zwiększa szanse na uzyskanie finansowego wsparcia w postaci kredytu hipotecznego bądź pożyczki. Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, możesz liczyć na lepsze warunki współpracy z bankiem czy firmą pożyczkową. Sprawdź, co to jest pożyczka hipoteczna, kto może się o nią ubiegać i jakie warunki należy spełnić. Warto wiedzieć, że zastaw mieszkania własnościowego jest coraz częściej stosowanym zabiegiem, aby móc uzyskać zobowiązanie finansowe na dogodnych warunkach.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości — co to jest i na czym polega?

W przypadku pożyczki pod zastaw mieszkania, pożyczkobiorca zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązania swoją własnością w postaci nieruchomości. Oznacza to, że w przypadku braku możliwości regulowania rat pożyczki, bank lub firma pożyczkowa ma prawo odzyskać swoją wierzytelność, korzystając z zasobów nieruchomości danej pod zastaw. W skrajnych przypadkach mieszkanie bądź dom podlega licytacji, a środki ze sprzedaży pozwalają zaspokoić żądania instytucji finansowej.

Co ciekawe, możliwy jest zastaw nieruchomości różnego rodzaju. Warunkiem jest to, żeby kredytobiorca lub pożyczkobiorca był jej właścicielem bądź współwłaścicielem. Nieruchomość nie może być już objęta hipoteką, ani wykorzystana pod zastaw w ramach innego zobowiązania. Kredyty hipoteczne oraz pozabankowe pożyczki hipoteczne udzielane są nie tylko pod zastaw mieszkania własnościowego czy wolnostojącego domu. Pożyczki pod zastaw nieruchomości udzielane są również pod zastaw działki budowlanej, na której dopiero ma być realizowana budowa domu bądź pod zastaw nieruchomości w postaci ziemi rolnej.

Szczególne znaczenie mają wartości nieruchomości, które dawane są pod zastaw zobowiązania bankowego lub pod zastaw pożyczki hipotecznej. Kredyt lub pożyczka pod zastaw zostaną udzielone tylko wtedy, kiedy wartość nieruchomości pokrywa kwotę całego zobowiązania. Jest to warunek konieczny, aby instytucja, która udziela potrzebne środki, mogła być w pełni zabezpieczona. Właśnie w tej sposób minimalizuje się ryzyko kredytowe, a więc ryzyko niewypłacalności klienta.

Jak uzyskać pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Pożyczka hipoteczna jest łatwiej dostępna, niż pożyczka udzielana bez takiego zabezpieczenia. To dlatego, że firma pożyczkowa bądź instytucja bankowa ma gwarancję spłaty zobowiązania. Jeśli klient nie będzie regulował rat w wyznaczonym terminie, kapitał może zostać odzyskany w wyniku sprzedaży nieruchomości pod zastaw. Czy to oznacza, że każdy może liczyć na kredyt hipoteczny i pożyczkę pod zastaw? Niestety nie, ponieważ znaczenie mają również inne czynniki, które wpływają na zdolność kredytową. Pewne jednak jest, że uzyskanie takiego zobowiązania może przebiegać szybciej i sprawniej oraz przy minimum formalności.

Pożyczka pod zastaw mieszkania lub domu

Pożyczka pod zastaw nieruchomości w postaci mieszkania lub domu cieszy się największą popularnością. Wystarczy wskazać, która nieruchomość będzie stanowiła zabezpieczenie. Na tym oczywiście nie koniec, ponieważ firma pożyczkowa zweryfikuje rzeczywistą wartość nieruchomości, korzystając z usług rzeczoznawcy. Do zdolności kredytowej wlicza się wartość nieruchomości, która pokryje udzielane finansowanie.

Kryterium obowiązkowym jest zastaw mieszkania lub domu, który jest własnością lub współwłasnością pożyczkobiorcy. Ponadto zastawiana nieruchomość nie może być już objęta jako zabezpieczenie spłaty innego zobowiązania. Bardzo często pożyczki pod zastaw udzielane są na mieszkanie lub dom, który ma dopiero zostać nabyty z udzielonego finansowania.

Pożyczka pod zastaw ziemi rolnej lub działki

Kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną można zaciągnąć nie tylko na mieszkanie albo dom, ale również pod zastaw nieruchomości, jaką jest ziemia rolna bądź działka budowlana. Zobowiązania z takim zabezpieczeniem udzielane są na podobnych zasadach. Bank lub firma pożyczkowa bierze pod uwagę wartość własności kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy. Najczęściej takie finansowanie udzielane jest wtedy, kiedy na działce ma zostać wybudowana nieruchomość, na którą przeznaczone będzie finansowanie.

Co istotne, z pożyczki hipotecznej korzystać można bez względu na wartość zobowiązania, o ile ta jest niższa, aniżeli wartość działki czy ziemi rolnej. Oznacza to, że zabezpieczenie sprawdzi się również w przypadku szybkich zobowiązań na niską kwotę, na przykład, jeśli pożyczkobiorca nie wykazuje zdolności kredytowej z tytułu generowanych dochodów.

Pożyczki pod zastaw nieruchomości bez BIK — jak to wygląda?

Każda instytucja pozabankowa realizuje własną politykę współpracy z potencjalnymi klientami, dlatego warunki udzielanych zobowiązań mogą się od siebie znacznie różnić. W licznych przypadkach pożyczkobiorca nie musi wykazywać zdolności kredytowej. Może nawet posiadać negatywną historię kredytową. Dla firmy pożyczkowej zabezpieczeniem pożyczki zgodnie z umową będzie zastaw nieruchomości. Chociaż podstawą udzielanego wsparcia finansowego jest najczęściej weryfikacja raportu BIK, nie jest to konieczność. Ustanowienie hipoteki w licznych przypadkach pozwala uzyskać decyzję pozytywną w zakresie współpracy z instytucjami pozabankowymi.

Pamiętaj jednak, że wszystkie pożyczki udzielane przez instytucje finansowe muszą być regulowane. Jeśli nie wykazujesz odpowiedniej płynności finansowej i nie będziesz spłacać miesięcznych rat, w skrajnej sytuacji możesz stracić nieruchomość. Decyzja o współpracy z firmą pożyczkową musi być podjęta racjonalnie. Korzystaj z oferty pożyczek pod zastaw tylko wtedy, kiedy masz pewność utrzymania stabilnej sytuacji w zakresie regulowania zobowiązania finansowego.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości a zdolność kredytowa

Podstawą udzielania kredytów hipotecznych oraz pożyczek pod zastaw zawsze jest zdolność kredytowa potencjalnego klienta. Instytucje finansowe biorą pod uwagę wiarygodność i wypłacalność kredytobiorców oraz pożyczkobiorców i dopiero na tej podstawie wydają pozytywną decyzję w zakresie finansowej pomocy.

W wielu przypadkach zabezpieczenie hipoteczne poprawia zdolność kredytową, zwłaszcza gdy przyszły klient generuje zbyt niskie dochody lub nie osiąga regularnych zarobków. Pożyczka hipoteczna może być więc dobrą opcją dla osób niepracujących.

Co więcej, pożyczka z zabezpieczeniem hipotecznym sprawdza się wtedy, kiedy pożyczkobiorca wykazuje negatywną historię kredytową. Bardzo często banki odmawiają współpracy osobom, które mają długi albo nie regulują terminowo innych zobowiązań. Atrakcyjne finansowanie jest jednak możliwe bez sprawdzania BIK i historii kredytowej właśnie wtedy, kiedy klient zdecyduje się na pożyczkę pod zastaw.

Z takiego rozwiązania mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.

Co brać pod uwagę, wybierając pożyczkę pod zastaw nieruchomości?

Jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę hipoteczną, wybierz zobowiązanie „szyte na miarę” Twoich potrzeb oraz możliwości spłaty. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko utraty nieruchomości, której jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.

Zwróć uwagę na warunki, jakie oferują liczne banki i firmy pożyczkowe, które w swojej ofercie mają pożyczki pod zastaw nieruchomości. Znaczenie może mieć kwota pożyczki, atrakcyjne oprocentowanie, brak konieczności wykazania stałego źródła dochodu, sam przedmiot zabezpieczenia czy okres kredytowania. Udzielenie pożyczki powinno odbywać się na optymalnych dla klienta warunkach.

Zanim złożysz wniosek o pożyczkę hipoteczną i przedstawisz instytucji finansowej akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości, zawsze porównaj przynajmniej kilka konkurencyjnych produktów kredytowych. Chociaż wszystkie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, to jednak ich warunki znacząco się od siebie różnią. Skorzystaj z rankingów pożyczek udzielanych pod zastaw nieruchomości oraz z kalkulatorów, które pozwolą Ci oszacować całkowite koszty branego zobowiązania. Może okazać się, że nie stać Cię na spłatę miesięcznych rat, a ryzyko utraty nieruchomości będzie ogromne.

Jak zaciągnąć pożyczkę hipoteczną, czyli pod zastaw nieruchomości? Formalności

Wiele zależy od tego, czy chcesz skorzystać z pożyczki pod zastaw nieruchomości, czy Twoim celem jest kredyt pod zastaw nieruchomości. Tego rodzaju zobowiązania znacznie różnią się formalnościami, jakie musi spełnić potrzebujący finansowego wsparcia. Pod uwagę warto wziąć także różnice w warunkach oferowanych dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, czyli firm.

Pewne jest, że musisz złożyć wniosek o pożyczkę pod zastaw albo kredyt hipoteczny. Instytucje pozabankowe najczęściej udostępniają taką opcję online, co znacznie minimalizuje i skraca czas na spełnienie wszelkich formalności. Pamiętaj, że musisz również udowodnić, że jesteś właścicielem nieruchomości, która jest przedmiotem zabezpieczenia. W tym celu konieczne należy przedłożyć akt notarialny. Jeśli jesteś współwłaścicielem nieruchomości, pozostałe osoby, które mają prawa do nieruchomości, muszą wyrazić zgodę na jej zastaw.

Co więcej, z tytułu udzielenia finansowania firma pożyczkowa albo bank mogą żądać przedstawienia zaświadczenia o zatrudnieniu bądź dochodach. Wiele instytucji weryfikuje także zdolność kredytową. Ważna jest też historia kredytowa. Wybierając konkretne zobowiązanie, dopasuj je pod względem możliwości spełnienia wymaganych formalności.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek