Kredyt a pożyczka – czym się różni kredyt od pożyczki?

kredyt gotówkowy
DATA: 8 października, 2018

Każdy, kto potrzebuje zastrzyku gotówki, może skorzystać z kilku różnych opcji pożyczania pieniędzy, m.in.: kredyt gotówkowy, pożyczka ratalna, czy pożyczka krótkoterminowa (tzw. chwilówka). Jakie są różnice pomiędzy kredytami, a pożyczkami? Kiedy lepiej wziąć kredyt, a kiedy pożyczkę?

Kredyt bankowy – definicja i rodzaje

Zgodnie z definicją, jest to pisemna umowa pomiędzy bankiem (kredytodawcą), a klientem (kredytobiorcą). Na podstawie tej umowy bank zobowiązuje się udzielić pieniędzy na określony czas i cel, a klient wykorzystać uzyskane środki zgodnie z przeznaczeniem, oraz spłacić daną kwotę powiększoną o koszty odsetek i prowizji. Ważne jest to, że kredytów nie mogą udzielać firmy pożyczkowe. Jest to domena banków oraz SKOK-ów (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe). Należy jednak pamiętać, że SKOK może udzielać kredytów tylko swoim członkom. Warto też zaznaczyć, że poszukując kredytu, możemy zwrócić się do pośrednika, który współpracuje z bankami i zapewnia profesjonalne doradztwo. Korzystniejszym rozwiązaniem jest odwiedzenie jednego pośrednika, który za jednym razem sprawdzi wiele ofert, z różnych banków, niż odwiedzanie kilku banków i bycie sprawdzanym za każdym razem.

Istnieje kilka typów i podtypów kredytów, m.in.: kredyty dla osób fizycznych, do których zaliczamy kredyt hipoteczny, studencki, gotówkowy. Inny typ to kredyt dla podmiotów gospodarczych, do którego zaliczają się kredyty inwestycyjne i obrotowe.

Poza kredytem gotówkowym, inne kredyty zawsze są przeznaczane na konkretny cel. Może to być np.:

  • zakup nieruchomości (kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne),
  • kupno auta (kredyt samochodowy)
  • zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie (kredyt termomodernizacyjny)
  • wydatki na naukę (kredyt edukacyjny)
  • spłata innych kredytów i zobowiązań (kredyt konsolidacyjny)

Cel kredytu jest powiązany z jego maksymalną kwotą, ryzykiem dla banku (z czego wynikają też pośrednio warunki kredytu) oraz formalnościami, które należy załatwić, zanim otrzyma się przelew z banku.

Wniosek i umowa kredytowa

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z dużą ilością formalności. Proces ten nie może się obyć bez złożenia wniosku przez potencjalnego kredytobiorcę oraz podpisania umowy kredytowej przez obie strony. We wniosku zawarte są takie informacje, jak kwota kredytu, okres kredytowania, cel, na jaki zostaną przeznaczone pieniądze, termin spłaty oraz dane o aktualnej sytuacji finansowej klienta. Na treść umowy składa się równie wiele elementów. Najważniejsze z nich to: dane stron, kwota i waluta kredytu, zasady i termin spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania oraz sposób zabezpieczenia kredytu.

Realizacja umowy kredytowej składa się z kilku etapów, dlatego na decyzję banku i otrzymanie pieniędzy trzeba dość długo czekać. Co się dzieje, zanim klient otrzyma pieniądze? Po złożeniu odpowiedniego wniosku bank dokonuje analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy. Robi to łącząc kilka metod. Sprawdzana jest historia kredytobiorcy w wywiadowniach gospodarczych (np. BIK, KRD, ERIF). Bank sprawdza też potencjalnego kredytobiorcę w Systemie Bankowy Rejestr należącym Związku Banków Polskich. Każdy bank ma też swoje reguły wewnętrzne i systemy scoringowe, na podstawie których kwalifikuje klienta do pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli decyzja jest pozytywna, strony podpisują umowę i dopiero wtedy otwiera się droga do tego, aby kredytobiorca otrzymał pieniądze. Przed wypłatą lub po wypłacie konieczne może też być potwierdzenie, że pieniądze zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem – np. poprzez dostarczenie umowy sprzedaży z developerem (w przypadku kredytu hipotecznego) czy umowy kupna-sprzedaży auta (dla kredytu samochodowego).

Czym pożyczka różni się od kredytu?

Pożyczka może zostać udzielona zarówno przez instytucję, jak i osobę fizyczną. Pożyczkę możemy zaciągnąć np. w firmie pożyczkowej, ale także u członka rodziny, czy znajomego. Umowa pożyczki regulowana jest w Polsce przez kodeks cywilny oraz regulacje kredytu konsumenckiego. Ważną cechą pożyczki jest to, że na ogół nie ma ona konkretnego przeznaczenia, które pożyczkobiorca musi zadeklarować. Jest to więc dla klienta odpowiednik kredytu gotówkowego w banku. Na rynku można spotkać pożyczki celowe (np. pożyczka na zakup samochodu), ale przeważają obecnie pożyczki gotówkowe.

Przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale również przedmioty i towary. Każdy z nas w życiu codziennym nie raz zaciągnął jakąś pożyczkę – nie każda z nich jest regulowana umową. Udokumentowana powinna jednak zostać pożyczka na kwotę wyższą niż 1000 złotych.

Pożyczki krótkoterminowe udzielane przez firmy pożyczkowe na ogół nie wymagają żadnego zabezpieczenia. Należy za to w niektórych przypadkach potwierdzić źródło i wysokość swoich dochodów. Część firm udziela pożyczek tylko na podstawie informacji o historii kredytowej pożyczkobiorcy, uzyskiwanych podobnie jak w przypadku banków z wywiadowni gospodarczych oraz systemów wymiany informacji stworzonych na potrzeby podmiotów pożyczkowych.

Jak dostać pieniądze od firmy pożyczkowej?

W przeciwieństwie do wnioskowania o kredyt w banku, zaciągnięcie szybkiej pożyczki nie wymaga tak wielu formalności. W Polsce działa wiele firm pożyczkowych, oferujących różne typy pożyczek i różne warunki. Najpopularniejszą formą udzielania pożyczek jest pożyczka przez internet – klient wysyła wniosek poprzez formularz na stronie internetowej, pożyczkodawca ocenia jego sytuację finansową i podejmuje decyzję. Po podpisaniu umowy pożyczkobiorca może dostać pieniądze nawet tego samego dnia, co nie zdarza się w przypadku większości kredytów bankowych. Podobieństwem może być umowa – zarówno w przypadku kredytu, jak i pożyczki powinna określać: dane stron, kwotę, termin spłaty, a także wysokość prowizji i odsetek.

Wielu klientów korzysta z oferty firm pożyczkowych przede wszystkim ze względu na brak formalności oraz szybkość wypłaty. To wpływa na rosnącą popularność pożyczek online, które w sprzyjających okolicznościach można dostać nawet w kilkanaście minut. Pozwala to zatem skorzystać z dodatkowych środków nawet podczas wizyty w sklepie, gdy zechcemy kupić coś, na co w danym momencie nie mamy pieniędzy.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek