ERIF — co to jest i jak sprawdzić tam swoje dane?

Erif - co to jest?
DATA: 6 lutego, 2023

ERIF to jeden z pięciu rejestrów, które działają w ramach BIG, czyli Biura Informacji Gospodarczej. Odnotowywane są w nim informacje dotyczące sytuacji finansowej zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Chcesz wiedzieć więcej na temat ERIF? Jakie konkretnie dane gospodarcze można znaleźć we wpisach tego rejestru i czemu służy wymiana danych gospodarczych? Do czego przydaje się ERIF Biuro Informacji Gospodarczej i kto może z takim rejestrem współpracować oraz pozyskiwać z niego dane? Kompendium wiedzy, uwzględniając Biuro Informacji Gospodarczej ERIF prezentujemy poniżej.

ERIF — co to jest?

ERIF służy udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych o sytuacji finansowej klientów prywatnych oraz przedsiębiorstwa. W zapisach znajdują się zarówno informacje pozytywne, które wpływają na budowanie dobrego wizerunku potencjalnych klientów czy kontrahentów, ale nierzadko można tam znaleźć także negatywny wpis, który może mieć znaczenie przy weryfikacji wiarygodności oraz wypłacalności klientów bądź partnerów biznesowych.

ERIF BIG to instytucja, która prowadzi bazy informacji o płatnikach i podmiotach gospodarczych. Dzięki takiej wymianie danych udaje się łatwo zweryfikować osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, co ułatwia podjęcie decyzji o dalszej współpracy. Warto dodać, że nadzór nad działalnością ERIF sprawuje prawo bankowe, rejestr jest więc w pełni legalny i można z niego swobodnie korzystać.

Jakie dane znajdują się w bazie ERIF?

Do Biur Informacji Gospodarczych, takich jak ERIF trafiają wpisy pozytywne, ale również dane negatywne, które dotyczą przede wszystkim płynności finansowej osób fizycznych i firm. Informacje, które można znaleźć w raporcie ERIF to przede wszystkim te, które uwzględniają wszelkie płatności i regulowanie zobowiązań wobec różnego rodzaju instytucji finansowych.

Jakie konkretnie informacje można znaleźć w ERIF? To kwota zadłużenia, tytuły prawne, daty powstałych zaległości, jeśli takie występują, narzucone terminy spłaty, daty uregulowania należności.

Co istotne, w tym rejestrze dłużników pojawiają się informacje dotyczące różnego rodzaju płatności, nie tylko te z tytułu przeterminowanych kredytów bankowych czy pożyczek pozabankowych. W ERIF Biuro Informacji Gospodarczej bez problemu można znaleźć dane, które odnoszą się do nieuregulowanych rachunków za media, faktur czy mandatów. Jednym słowem, rejestr ERIF odnotowuje wszelkie płatności, jakie zobowiązał się regulować klient oraz efekt spłaty takich należności.

Baza ERIF — czy należy obawiać się negatywnych wpisów?

W rejestrze ERIF znajdzie się każda osoba prywatna bądź podmiot gospodarczy, który podpisał umowę dotyczącą zobowiązania finansowego i nie wywiązał się z jej zapisów z kwestii regulowania należności. Występowanie w bazie w charakterze dłużników nie jest pozytywne. W efekcie taka osoba bądź firma uznana zostaje za niewiarygodnego i niewypłacalnego klienta, wpisy negatywne w ERIF niekorzystnie wpływają między innymi na historię kredytową oraz historię kredytową, bardzo często uniemożliwiają podjęcie współpracy z bankami, instytucjami pożyczkowymi oraz kontrahentami w przypadku firm.

Korzystnie działają za to wpisy pozytywne, które również widoczne są w bazie dłużników ERIF. Te pojawiają się najczęściej po uregulowaniu przeterminowanych zobowiązań, jednak należy wskazać, że wniosek o załączenie informacji pozytywnych musi złożyć sam dłużnik, ewentualnie wierzyciel, ale zawsze za zgodą dłużnika.

Baza ERIF — kto może do niej trafić?

Do bazy ERIF trafi każdy konsument oraz każde przedsiębiorstwo, które nie wywiązało się odpowiednio w spłacie zobowiązań. W przypadku osób fizycznych wystarczy przeterminowane zobowiązanie o wartości 200 złotych, aby trafić do rejestru ERIF. Negatywne informacje pojawiają się także w przypadku firm, które wygenerowały zadłużenie o wartości co najmniej 500 złotych. Co istotne, negatywne wpisy trafiają do bazy dłużników ERIF, jeśli dłużnik zwleka z zapłatą koniecznych należności minimum 30 dni.

Jak widać, do systemu ERIF wpływają dane dotyczące zachowań w zakresie spłaty zobowiązań o niewielkiej wartości, dlatego też lepiej pilnować terminów regulowania należności. Konsekwencje trafienie do rejestru ERIF mogą być naprawdę przykre.

Kto sprawdza bazę ERIF?

Baza dłużników ERIF jest szczególnie pomocna dla instytucji finansowych, które chcą weryfikować zdolność kredytową oraz historię kredytową. Regularnie z raportów ERIF Biuro Informacji Gospodarczej korzystają banki oraz firmy pożyczkowe. Dane zawarte w bazie są również przydatne dla firm windykacyjnych, korzystają z nich spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady komunalne oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwa, na przykład przed podjęciem współpracy z ważnym inwestorem, kontrahentem czy innym partnerem biznesowym.

Na podstawie negatywnych wpisów, ale też danych o charakterze pozytywnym instytucje pożyczkowe i banki niejednokrotnie podejmują ostateczną decyzję o możliwości podjęcia współpracy z potencjalnym klientem. Firmy windykacyjne mogą sprawdzać sytuację finansową dłużników, a inne przedsiębiorstwa analizują wiarygodność podmiotów, z którymi warto nawiązać biznesową współpracę.

Rejestr ERIF przydaje się również do weryfikacji własnej historii kredytowej oraz zdolności kredytowej. Zaleca się, aby korzystać z informacji udostępnianych w ramach Biura Informacji Gospodarczej przed złożeniem wniosku do firm pożyczkowych bądź banków. Informacje pozytywne dadzą pewność w zakresie uzyskania decyzji pozytywnej o udzieleniu finansowego wsparcia, natomiast negatywne wpisy pozwolą poprawić własną wiarygodność. Przede wszystkim wskażą przeterminowane płatności, jakie posiada dłużnik, aby móc je uregulować.

Jak sprawdzić siebie w bazie ERIF i usunąć dane?

Usunięcie danych negatywnych, jakie odnotowuje rejestr dłużników jest możliwe tylko po spłacie zaległego zobowiązania i na wniosek podmiotu, który wygenerował zadłużenie. Prawo do sprawdzania informacji gospodarczych w ERIF ma każdy konsument i każda firma. Proces takiej weryfikacji nie jest trudny i przebiega online. Na oficjalnej stronie internetowej ERIF BIG należy założyć klienta, a następnie wykonać przelew weryfikacyjny bądź przesłać skan dowodu osobistego. Na tej podstawie udaje się sprawdzić dane w rejestrze dłużników. Można to robić zupełnie za darmo bez względu na częstotliwość.

Pożyczka bez ERIF — gdzie i kto może ją uzyskać?

Okazuje się, że każda instytucja pozabankowa realizuje własną politykę współpracy z potencjalnymi klientami, dlatego warunki udzielanych pożyczek znacznie się od siebie różnią. Różnice widoczne są nie tylko, uwzględniając atrakcyjność czy opłacalność poszczególnych zobowiązań, ale także formalności, jakie musi spełnić przyszły pożyczkobiorca.

Jeśli baza ERIF BIG zawiera negatywne wpisy w zakresie spłacalnych przez Ciebie zobowiązań i obawiasz się, że Twój wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony, wybierz współpracę z instytucją pozabankową, która takiego rejestru nie weryfikuje. Skorzystaj z rankingu szybkich pożyczek, aby sprawdzić, które firmy pożyczkowe nie sprawdzają danych z Biur Informacji Gospodarczej. Być może wystarczy tylko wniosek online oraz Twoje dane z dowodu osobistego. Nie wszystkie instytucje pozabankowe analizują zdolność kredytową na podstawie bazy ERIF czy raportu BIK. Podstawą do wydania decyzji pozytywnej może być zaświadczenie o zatrudnieniu czy generowanych dochodach. Fakt, że figurujesz w rejestrze dłużników ERIF nie przekreśla Twoich szans na otrzymanie finansowego wsparcia, które często jest tak przydatne w obliczu tzw. czarnej godziny bądź niespodziewanych wydatków.

ERIF a inne Biuro Informacji Gospodarczej

ERIF jest jednym z pięciu rejestrów Biura Informacji Gospodarczej. Instytucje bankowe i firmy pożyczkowe w ramach weryfikacji wiarygodności i wypłacalności zdolności kredytowej swoich potencjalnych klientów mogą korzystać również z danych, jakie przechowuje między innymi Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Kredytowej.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek