Koronawirus w Polsce. Te informacje na pewno Ci się przydadzą

koronawirus
DATA: 27 marca, 2020

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Ciężki przebieg obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. Podstawowe metody to:

Często myj ręce

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Jak wygląda efektywne mycie rąk? Oto prawidłowa technika:

1. Pocieramy wewnętrzne części dłoni o siebie.
2. Wewnętrzną częścią prawej dłoni pocieramy o grzbietową część lewej dłoni, następnie zmieniamy kolejność, czyli wewnętrzną częścią lewej dłoni pocieramy o grzbietową część prawej dłoni.
3. Pocieramy o siebie wewnętrzne części dłoni z jednocześnie przeplecionymi palcami docierając do zagłębień między palcami.
4. Pocieramy górne części palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni, a następnie odwrotnie.
5. Kciuk prawy pocieramy obrotowo o wewnętrzną część zaciśniętej na nim lewej dłoni, później na odwrót.
6. Obrotowe pocieranie wewnętrznej części lewej dłoni złączonymi palcami dłoni prawej, a następnie odwrotnie.
Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony wirusem kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej
Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij telefonicznie pomocy medycznej.
• Bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla Twojego miejsca zamieszkania: Mapa PSSE w Polsce
• Zgłoś się do najbliższego oddziału zakaźnego.
• Zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590

Jakie symptomy są typowe dla zakażenia koronawirusem, a jakie dla grypy i przeziębienia? Porównaj:

COVID-19 porównanie objawów
Co zrobić, aby uchronić się przed zakażeniem?

Z pewnością warto śledzić na bieżąco informacje dotyczące koronawirusa, które publikowane są w rzetelnych źródłach. Należy dbać o siebie i swoje zdrowie. Należy pamiętać o zdrowym odżywiani, aktywności fizycznej i ubieraniu się adekwatnie do pogody, odpoczywaniu oraz o higienie snu. To wszystko wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
W 103 oddziałach KredytOK sytuacja związana z epidemią Covid-19 jest na bieżąco monitorowana. Wprowadzone zostały nowe standardy obsługi Klienta, by zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w nich osobom.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek