Jak sprawdzić BIK za darmo przez internet?

osoba przy laptopie - BIK
DATA: 24 września, 2021

Planujesz zaciągnąć kredyt w banku? Przed złożeniem wniosku o tego rodzaju zobowiązanie, sprawdź własną zdolność kredytową. Jak to zrobić? Dowiedz się najpierw, co to jest BIK, ponieważ właśnie raport z Biura Informacji Kredytowej pozwoli Ci oszacować Twoje szanse na współpracę z instytucją bankową. Wszystko o BIK znajdziesz w poniższym tekście.

Co to jest BIK?

Zanim dowiesz się, jak sprawdzić BIK, warto poznać ogólną definicję instytucji, od której nierzadko zależy los potencjalnego kredytobiorcy. BIK to Biuro Informacji Kredytowej, a więc podmiot, który rejestruje wszelkie zachowania kredytobiorców i pożyczkobiorców. W raportach BIK odnotowywane są wszystkie dane o zobowiązaniach, jakie posiada klient banki czy instytucji pozabankowej albo o tych, jakie posiadał w przeszłości. Co więcej, sprawdzenie BIK pozwala poznać również historię kredytową, która ujmuje wszelkie zobowiązania finansowe, jakie potencjalny klient zaciągał w przeszłości. Oprócz ich wartości rejestrowany jest również system spłat. Czy należności były regulowane w terminie, a może ze znacznym opóźnieniem? Czy przyszły kredytobiorca posiada zadłużenie z tytułu niespłaconych zobowiązań? Na wszystkie te pytania odpowiedzi można bez problemu znaleźć właśnie w raporcie BIK. Warto również poznać samą strukturę działalności BIK. Biuro Informacji Kredytowej to instytucja założona przez Związek Banków Polskich, ale również banki prywatne i instytucje pozabankowe w celu ochrony interesów wszystkich podmiotów, jakie podejmują współpracę w ramach zobowiązań finansowych.

Jakie informacje można sprawdzić w BIK? Czy warto generować raport?

Oczywiście, że tak. W raportach BIK znajdują się wszystkie informacje dotyczące kredytów bankowych oraz ponad 70 pożyczek udzielanych przez SKOKI i inne instytucje pozabankowe, w tym parabanki i prywatne firmy pożyczkowe. Należy też podkreślić, że Biuro Informacji Kredytowej działa od 1997 roku i przez ten czas zdążył zdobyć już pełne zaufanie zarówno wszelkich instytucji finansowych, jak i samych kredytobiorców. Działalność BIK została uregulowana prawnie, zgodnie z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

Dlaczego warto sprawdzić swój BIK?

Musisz wiedzieć, że każdy bank i coraz więcej instytucji pozabankowych, zanim wyda decyzję pozytywną o udzieleniu Ci finansowego wsparcia, zweryfikuje Twoją zdolność kredytową. W ten sposób minimalizowane może być ryzyko kredytowe, a więc to, które wiąże się z ewentualną niewypłacalnością klienta. Wszelkie zobowiązania kredytowe i pożyczkowe zostają udzielane jedynie w pełni wiarygodnym klientom.

Podstawą weryfikacji potencjalnego klienta jest zaświadczenie o dochodach, formy zatrudnienia czy analiza wpływów na konto, ale również raport BIK. Banki generują taki za każdym razem, kiedy tylko wpłynie do nich wniosek o udzielenie zobowiązania finansowego. Nie ma wątpliwości, że sprawdzenie w BIK przyszłego klienta daje solidne podstawy do wydania decyzji pozytywnej albo odmowy współpracy. Cieszy natomiast fakt, że aż 90% danych, jakie zamieszczone są w BIK, to dane pozytywne, a więc te, które pozwalają uznać kredytobiorcę za w pełni wiarygodnego oraz wypłacalnego.

Co istotne, każda decyzja w zakresie udzielonego zobowiązania finansowego zostaje odnotowana w BIK. To dlatego warto wygenerować raport jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt czy pożyczkę. Dzięki temu potencjalny klient tych instytucji ma szansę oszacować indywidualne możliwości współpracy. Jeśli jego zdolność i historia kredytowa nie są pozytywne, raczej nie ma szans na podjęcie współpracy. Odmowa banku sprawi za to, że niekorzystny zapis znajdzie się w raporcie, co z kolei przyczyni się do negatywnych decyzji kolejnych instytucji.

Dlaczego Biuro Informacji Kredytowej zachęca krzykliwymi hasłami typu „sprawdź BIK„? Wszystko po to, by po pierwsze zapobiec wydawaniu decyzji odmownych, które rzutują na historię kredytową klienta, a po drugie ten miał szansę zmienić negatywny wizerunek. Jeśli oszacowanie możliwości współpracy z bankiem czy firmą pożyczkową nie wypadło dobrze, z powodzeniem udaje się zmodyfikować dane zawarte w raporcie, tym samym, zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu czy pożyczki. Nierzadko wystarczy uregulować zaległe zobowiązania, renegocjować warunki umowy kredytowej albo skonsolidować zaciągnięte już kredyty, by uzyskać lepsze warunki ich spłaty, aby zdolność kredytowa stała się lepsza. Historia kredytowa ulegnie pozytywnej zmianie, kiedy kredytobiorca czy pożyczkobiorca ureguluje swoje długi. Dzięki temu stanie się znacznie bardziej wiarygodny. Jeśli dochody potencjalnego klienta instytucji finansowej nie są wystarczające, by móc podjąć kolejne zobowiązanie, a koszty stałe zbyt wysokie, ten może podjąć dodatkową pracę zarobkową albo wydłużyć czas spłaty posiadanych już kredytów, a tym samym zmniejszyć wartość miesięcznych rat.

Rozwiązania są różne, należy dobierać je indywidualnie wedle własnych potrzeb i możliwości. Pewne jest, że informacje dotyczące zagadnienia „jak sprawdzić swój bik” stanowią solidną podstawę, aby móc przygotować się na korzystną współpracę z bankiem czy firmą pożyczkową na preferowanych warunkach. Warto podkreślić, że w BIK znajdują się informacje dotyczące zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Banki oraz firmy pożyczkowe chętnie współpracują z różnymi podmiotami w ramach udzielanego wsparcia finansowego. Firmy również mają swobodną możliwość weryfikacji własnego raportu o zdolności kredytowej czy historii kredytowej. Nie zawsze jest to priorytetowe, biorąc pod uwagę opcję współpracy z instytucjami finansowymi. Raport BIK będzie doskonałym narzędziem w ramach oceny kondycji firmy i podjęcia ewentualnej współpracy z kolejnymi klientami, kontrahentami czy partnerami biznesowymi.

Jak sprawdzić swój BIK za darmo?

Biuro Informacji Kredytowej udostępnia możliwość generowania raportów wszystkim podmiotom. Możliwości są różne, niektóre bezpłatne, inne wykazują obowiązek poniesienia opłat. Jak sprawdzić BIK za darmo? To naprawdę proste. W pierwszej kolejności zasadne jest pytanie „jak sprawdzić czy jestem w BIK?”. Okazuje się, że nie wszystkie osoby i firmy figurują w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Jeśli osoba prywatna albo przedsiębiorstwo nie korzysta ani nie korzystało w przeszłości z żadnych produktów bankowych ani pozabankowych, nie posiada historii kredytowej i nie jest odnotowane w BIK.

Pierwsze zapisy powstają w chwili rozpoczęcia współpracy z podmiotem finansowym, jaki działa na terenie Polski. Warto przy tym zaznaczyć, że brak informacji w Biurze Informacji Kredytowej wcale nie działa pozytywnie. Znacznie większe szanse na otrzymanie zobowiązania mają osoby, które posiadają już historię kredytową, aniżeli te, o których bank czy firma pożyczkowa nie wie nic. To zresztą dlatego początkujące firmy albo klienci, którzy dopiero rozpoczynają ścieżkę zawodowej kariery, mogą mieć trudności z nawiązaniem współpracy w ramach korzystania z produktów finansowych. Dla banków i instytucji pozabankowych są zwyczajnie niewiarygodni. Biuro Informacji Kredytowej udostępnia możliwość generowania raportów w uproszczonej formie całkowicie bezpłatnie dwa razy w roku. Oznacza to, że co sześć miesięcy można sprawdzić własną zdolność i historię kredytową.

Jak sprawdzić własny raport BIK za darmo?

Biuro Informacji udostępnia rejestry drogą elektroniczną, pocztą albo poprzez kontakt bezpośredni w swojej siedzibie. Oczywiście, najbardziej komfortową formą jest generowania raportu BIK online. W tym celu należy zarejestrować swoje konto na oficjalnej stronie Biura Informacji Kredytowej, wypełnić odpowiedni formularz, potwierdzić swoją tożsamość, a potem zaznaczyć interesującą ofertę. Oprócz bezpłatnych raportów w podstawowej wersji, kredytobiorcy i pożyczkobiorcy mogą generować je w dowolnym momencie i w różnej formie. Jeśli raport ma być pobrany więcej, niż dwa razy w ciągu roku, kolejny będzie wiązał się z koniecznością wniesienia opłaty w kwocie 39 złotych. Można zamówić również cały pakiet sześciu raportów generowanych w ciągu najbliższego roku. Taka usługa kosztuje 99 złotych, za to klient ma dostęp do pełnych danych i raportów w wersji rozszerzonej.

Kiedy wiesz już jak sprawdzić w BIK swoją zdolność kredytową, zrób to zawsze przed złożeniem wniosku do banku o zobowiązanie kredytowe albo do instytucji pozabankowej o pożyczkę. Raport BIK sprawdza się także już podczas spłacania miesięcznych rat, by zweryfikować, czy wszelkie dane dotyczące płatności są przekazywane poprawnie. Co ważne, informacje w rejestrze BIK aktualizują się do siedmiu dni roboczych od spłaty raty albo całkowitego uregulowania zaciągniętego zobowiązania kredytowego bądź pożyczki. Obowiązek przesłania nowych danych do Biura Informacji Kredytowej ciąży na instytucjach, z którymi dana osoba lub firma podjęła współpracę. Raport BIK będzie też dobrym źródłem informacji, kiedy kolejny bank odmówił współpracy. Jego wygenerowanie jest zalecane także w celu sprawdzenia, jakie instytucje wnosiły o przekazanie danych kredytowych na Twój temat albo, by mieć gwarancję, że nie posiadasz zobowiązań, o których nie wiesz.

BIK – czy można sprawdzić kogoś innego?

Wszystkie dane, jakie zapisywane są w rejestrze BIK, objęte są tajemnicą bankową. Oznacza to, że nie istnieje możliwość, by podmioty niewspółpracujące z Biurem Instytucji Kredytowej miały do nich dostęp. Klient indywidualny albo firma może bez przeszkód zweryfikować zapisy dotyczące własnej zdolności oraz historii kredytowej. Nie może jednak wygenerować raportu członków rodziny, przyjaciela, sąsiada albo firmy, z którą chce rozpocząć zawodową współpracę. BIK daje możliwość otrzymania raportu, który dotyczy osób trzecich czy przedsiębiorstw, ale w tym celu konieczne jest przedłożenie notarialnego upoważnienia.  Należy podkreślić, że wygenerowanie raportu BIK następuje zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. W tym celu weryfikowane są wszystkie dane wnioskodawcy, w tym dane tożsamości, PESEL, seria i numer dowodu osobistego. Założone na oficjalnej stronie internetowej BIK konto jest zaś zabezpieczane indywidualnie ustanowionym dla każdego klienta hasłem.  Wyjątkiem są sytuacje, kiedy raport BIK ma dotyczyć osoby zmarłej. Jej dane również objęte są tajemnicą bankową, natomiast nierzadko są niezbędne w celu rozwiązania sporów spadkowych i innych majątkowych, jakie toczą się w ramach postępowania sądowego. W takich przypadkach raport BIK zostanie wydany, ale tylko na wniosek sądu. Do takiego konieczne jest również dołączenie aktu zgonu osoby, której raport ma dotyczyć.

Kto może sprawdzić Twój BIK?

Tak samo, jak Ty nie masz możliwości sprawdzenia raportu BIK osób trzecich, i one nie mogą tego zrobić. Dostęp do raportu Biura Informacji Kredytowej ma jedynie podmiot, którego raport dotyczy oraz banki i instytucje pozabankowe, jakie współpracują z BIK, w tym SKOK-i, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe i prywatne firmy pożyczkowe. Wszystkie podmioty, które mogą pozyskiwać informację w zakresie Twojej zdolności oraz historii kredytowej, robią to zawsze w celu sprawdzenia wiarygodności i wypłacalności. Najczęściej o taki raport wnoszą, kiedy złożysz wniosek o udzielenie zobowiązania finansowego. W przypadku banków jest to konieczne, natomiast instytucje pozabankowe robią to dobrowolnie. Na rynku usług pożyczkowych funkcjonują także te, które wydają decyzję pozytywną na podstawie jedynie danych z dowodu osobistego czy oświadczenia składanego w formularzu online.

Jakie znaczenie w ramach analizy wiarygodności i wypłacalności potencjalnego klienta ma raport BIK?

Tak naprawdę sprawdzenie BIK jest nierzadko podstawą weryfikacji przyszłego kredytobiorcy. Zawarte w nich dane pozwalają dokonać oceny punktowej. Tzw. scoring ma decydujące znaczenie w ramach wydawanych decyzji kredytowych. Tylko osoby i firmy, których raport BIK jest pozytywny, mają szansę na współpracę z bankiem. O czym jeszcze warto pamiętać? Wgląd do Twojego raportu BIK jest możliwy już od momentu wysłania wniosku o zobowiązanie finansowe do wybranej instytucji. Od tego czasu figurujesz w bazie Biura Informacji Kredytowej, a podmioty z nim współpracujące mogą na życzenie weryfikować wszelkie informacje na temat twojej zdolności i historii kredytowej. Co więcej, o ile udaje się zmienić wizerunek z tego negatywnego na pozytywny w ramach prezentowanych danych w BIK, tak nie ma możliwości całkowitego „wyczyszczenia” zapisów. O usunięcie zapisów z rejestru można wnioskować tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ta pierwsza dotyczy danych nieprawdziwych, które zostały zawarte w raporcie, kolejna dotyczy zaś kredytów już spłaconych, ale tylko wtedy, gdy od ostatniej raty minęło co najmniej pięć lat, a współpraca z bankiem przebiegała bez żadnych zakłóceń, w tym bez generowania opóźnień w spłatach i długów. Wiedząc, co to BIK, jakie informacje zawiera i jak kluczowe znaczenie ma w ramach współpracy z instytucjami bankowymi i pozabankowymi teraz i w przyszłości, zawsze dobrze się do niej przygotuj. Decyzja o braniu kredytu bądź pożyczki musi być podjęta racjonalnie, z gwarancją możliwości spłaty kolejnych rat bez zaburzania własnej płynności finansowej. Tylko w ten sposób można liczyć na finansowe wsparcie, kiedy rzeczywiście się go potrzebuje.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek