Dobry start – 300 zł na wyprawkę szkolną

Dobry start, 300+
DATA: 22 sierpnia, 2019

Rozpoczynający się rok szkolny, dla każdego rodzica wiąże się ze wzrostem wydatków. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują w tym czasie  nowych ubrań, butów, przyborów szkolnych, książek. Wydatki w tym okresie mogą mocno wzrosnąć, co przełoży się na obciążenie domowego budżetu, szczególnie, jeśli wyprawki szkolne trzeba przygotować dla kilku pociech. Program Dobry start ma na celu wspomóc finansowo rodziców, którzy przygotowują wyprawki szkolne dla swoich dzieci. Poniżej znajdziesz opis programu Dobry start oraz informację, jak i kiedy można złożyć wniosek o świadczenie.

Kto może otrzymać świadczenie 300+?

Program „Dobry start” jest świadczeniem pieniężnym w wysokości 300 zł, które może otrzymać rodzic, opiekun oraz osoba ucząca się raz w roku. Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia (do 24 r.ż. jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności). Świadczenie nie przysługuje na dzieci/ osoby uczące się, które zostały umieszczone w instytucji (np. w domu pomocy społecznej), zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie oraz na dzieci, które rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry start?

Wnioski o dodatkową gotówkę z tytułu powyższego świadczenia można składać od 1 lipca za pośrednictwem Internetu oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wnioski można składać również w późniejszych miesiącach. Wypłata świadczenia nastąpi maksymalnie, w przeciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o 300+ można złożyć na dwa sposoby:

  1. elektronicznie na dedykowanym portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz za pomocą systemów bankowości elektronicznej,
  2. osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Złożenie wniosku należy rozpocząć od wypełnienia dokumentu „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start” dostępnego na przykład na stronie mops.com.pl do wniosku należy dołączyć także załącznik – oświadczenie, że dziecko na które chcemy otrzymać świadczenie, będzie uczęszczało do szkoły w danym roku.

Co zrobić, jeśli świadczenie mi nie przysługuje?

W sytuacji, kiedy program 300 plus Ci nie przysługuje, a potrzebujesz dodatkowych środków pieniężnych, możesz złożyć szybki wniosek o pożyczkę ratalną. Dodatkowa gotówka pomoże, w trudniejszym okresie. A spłatę rat można wygodnie rozłożyć na kolejne miesiące, co będzie mniejszym obciążeniem dla Twojego portfela.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria:

Wyślij wniosek