Testowa formularz

TEST:

    Klikając “Wyślij”, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy lub przekazania pełnej oferty produktowej Capital Service S.A. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i zaznaczam wszystkie zgody umieszczone na stronie www.kredytok.pl/zgody

    Każdą ze zgód mam prawo w dowolnym momencie wycofać, kierując informację o jej wycofaniu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Oddziale KredytOK lub na adres Capital Service S.A.,złożenie oświadczenia w trakcie rozmowy telefonicznej pod numerem: 601 500 500 lub złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail:iod@capitalservice.pl