Zasady rekrutacji

Poznaj zasady rekrutacji do naszej firmy:

SELEKCJA APLIKACJI
Podczas tego etapu analizujemy nadesłane CV celem wyłonienia kandydatów najbliższych naszym oczekiwaniom. Dlatego polecamy uważnie zapoznać się z naszymi oczekiwaniami zamieszczonymi w ogłoszeniu o pracę i wyróżnić w swoim życiorysie te rzeczy, które uważacie za najistotniejsze. Proszę pamiętać, że kontaktować się będziemy tylko z wybranymi osobami. Jednak żadna aplikacja nie pozostanie bez odpowiedzi. Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję i zachowanie poufności na każdym z etapów rekrutacji.

 

KONTAKT TELEFONICZNY
Pierwszy kontakt ze strony firmy to telefon od rekrutera lub menadżera do najlepszych kandydatów wyłonionych na etapie selekcji. Potwierdzamy Twoją dalszą chęć udziału w rekrutacji, dopytujemy o istotne kwestie oraz ustalamy dogodny termin spotkania osobistego lub online. Masz również okazję otrzymać odpowiedź na nurtujące Cię pytania.

 

 

SPOTKANIE REKRUTACYJNE
Najlepsi kandydaci zostają zaproszeni na spotkanie rekrutacyjne. W zależności od specyfiki stanowiska spotkanie może mieć formę indywidualnej rozmowy z rekruterem i menadżerem lub formę grupową w postaci Assessment Centre. W tej drugiej formie mogą pojawić się testy, zadania indywidualne lub grupowe do wykonania. Nie wymagają one od Ciebie wykazania się żadną fachową wiedzą.

 

 

DECYZJA I INFORMACJA ZWROTNA
Standardowo podejmujemy decyzje maksymalnie w ciągu 14 dni od spotkania i przekazujemy informację zwrotną kandydatom. Czasem jednak proces przedłuża się z niezależnych od nas przyczyn. Pamiętaj, że czasem zdarza się też, że e-maile zwyczajnie nie docierają. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi, choć termin 14 dni już upłynął – śmiało kontaktuj się z osobą, która prowadziła rekrutację.

 

 

WITAMY W CAPITAL SERVICE S.A.! SZKOLENIE PREADAPTACYJNE
Wyłoniony kandydat, po zaakceptowaniu naszej propozycji pracy,  zapraszany jest na szkolenie. W zależności od stanowiska trwa ono od kilku dni (pracownicy Centrali) do tygodnia (pracownicy terenowi i call center).
I ETAP – szkolenie teoretyczne w Centrali
II ETAP – szkolenie praktyczne w terenie dla pracowników terenowych
Pod koniec pierwszego etapu osoby, które będą odpowiedzialne za obsługę Klienta, mogą być                                                          poproszone o napisanie testu.