Ugoda z wierzycielem

DATA: 5 kwietnia, 2023

Ugoda z wierzycielem

Jedną z najskuteczniejszych form ustania sporu jest właśnie ugoda. Takie porozumienie dwóch stron dotyczy już istniejącego między nimi stosunku prawnego. Umowa, zgodnie z którą ustalane zostają cechy pewności oraz bezoporności najczęściej pozwala zakończyć sporną sprawę, spełnić potrzeby zarówno wierzyciela, jak i dłużnika

Kategoria: