Pożyczki dla obcokrajowców. Czy to możliwe?

pożyczka dla obcokrajowców
DATA: 28 stycznia, 2022

W Polsce na stałe przebywa coraz więcej cudzoziemców. To przyjezdni, którzy przyjeżdżają do naszego kraju głównie w celach zarobkowych. Największą grupą obcokrajowców są nasi sąsiedzi ze wschodu. Wylicza się, że pracę na terenie Polski podjęło już ponad 2 miliony Ukraińców. Czy mają oni szansę na kredyt dla obcokrajowca? Czy mogą skorzystać z kredytu gotówkowego na takich samych zasadach, jak obywatele kraju nad Wisłą? A może lepszą opcją są dla nich pożyczki online, wypłacane szybko i przy minimum formalności?

Jedno jest pewne, instytucje bankowe oraz firmy pożyczkowe w obliczu coraz większej konkurencji starają się trafiać ze swoimi ofertami do coraz liczniejszej grupy swoich potencjalnych odbiorców. Jeśli chcesz wiedzieć, czy firmy pożyczkowe dają pożyczkę online osobom bez polskiego obywatelstwa, koniecznie przeczytaj ten tekst. Sprawdzisz również, jakie warunki muszą spełniać osoby, które chcą skorzystać z finansowego wsparcia na terenie Polski.

Dlaczego pożyczka dla obcokrajowców różni się od tej dla Polaków?

Wszystkie zobowiązania finansowe, jak: kredyt krótkoterminowy, tradycyjne kredyty gotówkowe oraz te udzielane w firmie pożyczkowej, wiążą się z określonym poziomem ryzyka. Ma ono związek przede wszystkim z wiarygodnością oraz wypłacalnością potencjalnego klienta pożyczkodawców. Każda firma pożyczkowa oraz bank starają się minimalizować ryzyko, na przykład poprzez weryfikację zarobków, generowanie raportów BIK, aby wyliczyć zdolność kredytową czy też potwierdzenie stałego pobytu i zamieszkania na terenie kraju. Tylko wtedy zyskują pewność terminowej spłaty udzielonego zobowiązania.

W przypadku obywateli Polski problem praktycznie nie istnieje, jeśli pod uwagę bierzemy legalne zamieszkanie, potwierdzenie stałego pobytu czy możliwość podjęcia na terytorium Polski legalnej pracy zarobkowej, dzięki której pożyczkobiorca będzie w stanie regulować należności. Kłopot pojawia się w przypadku brania pożyczki przez cudzoziemca. Instytucja bankowa i pozabankowa musi mieć pewność, że zobowiązanie zostanie spłacone na warunkach zapisanych w umowie.

Czy w związku z tym, w przypadku cudzoziemców, firmy oferują gorsze warunki pożyczki? Absolutnie nie. Pożyczka online może być udzielana na tak samo atrakcyjnych zasadach. Należy jednak podkreślić, że weryfikacja t klienta, który nie posiada obywatelstwa polskiego, jest znacznie bardziej skrupulatna, a sam obcokrajowiec musi dostarczyć do instytucji bankowej czy firmy pożyczkowej szereg niezbędnych dokumentów. Tylko w ten sposób może być uznany za wiarygodnego i wypłacalnego klienta oraz uzyska decyzję pozytywną, aby móc zaciągnąć pożyczkę online bądź innego rodzaju zobowiązanie.

Jakie dokumenty są niezbędne do otrzymania pożyczki dla obcokrajowca?

Należy podkreślić, że każda firma pożyczkowa realizuje własne zasady udzielania zobowiązań i współpracy ze swoimi klientami. Polskie prawo oczywiście dopuszcza możliwość udzielania finansowego wsparcia cudzoziemcom, dlatego coraz częściej można spotkać oferty pożyczek dla obywateli Ukrainy czy osób innej narodowości.

W przypadku obywateli innych krajów, ale tych należących do Unii Europejskiej, zasady udzielania pożyczek są nieco bardziej uproszczone. W ich przypadku wystarczy dokument tożsamości czy dokument, który potwierdza możliwość stałego pobytu w naszym kraju. Obywatele Ukrainy muszą spełnić znacznie więcej warunków. Wzięcie pożyczki jest możliwe, jeśli dysponują kartą czasowego pobytu albo kartą stałego pobytu. To jeszcze nie wszystko, ponieważ muszą potwierdzić także legalne zatrudnienie wraz z wysokością generowanych dochodów. Oprócz tego, muszą posiadać konto bankowe i wskazać rachunek bankowy. Bardzo często priorytetem jest też posiadanie lokalu mieszkalnego w Polsce albo okazanie dokumentu potwierdzającego stały wynajem mieszkania  oraz wskazanie adresu miejsca zamieszkania. Nierzadko obowiązkiem jest też ubezpieczenie i prawo do opieki zdrowotnej. Weźmy pod uwagę, że historia kredytowa w przypadku osób, które nie są obywatelami naszego kraju, najczęściej zwyczajnie nie istnieje, a żadne pożyczki czy kredyty do tej pory nie były im udzielane. Właśnie dlatego formalności, które musi spełnić cudzoziemiec, są nieco większe, a proces związany z uzyskaniem pożyczki może trwać dłużej.

Kiedy z pożyczką dla cudzoziemców nie będzie problemu?

Instytucje pozabankowe ustalają różne warunki współpracy dla osób, w przypadku których polskie obywatelstwo nie jest gwarantem wiarygodności. Nie wszystkie firmy pożyczkowe konstruują umowę pożyczki z zastosowaniem zaawansowanych wymogów formalnych. Wszystko zależy od indywidualnej polityki, jaką stosuje wybrana firma pożyczkowa. Wiadomo na pewno, że znacznie trudniej jest uzyskać kredyt od polskich banków, niż szybką pożyczkę.

Takie zobowiązanie nie będzie problemem, jeśli ma być zaciągnięte na niską kwotę, średnio do 10 tysięcy złotych, oraz kiedy jego czas spłaty jest krótki (mniej więcej do 12 miesięcy). W ich przypadku bowiem zachodzi niewielkie ryzyko braku spłaty.

Żeby dostać pożyczkę wystarczy posiadać pobyt czasowy, chociaż na preferencyjnych warunkach traktowane są osoby, które posiadają karty pobytu stałego, a najlepiej kartę rezydenta. Status rezydenta otrzymać można jednak dopiero wtedy, gdy obcokrajowiec spełni szereg wymagań. Dla osoby, która jest w naszym kraju od niedawna, niestety nie jest jeszcze możliwe, aby otrzymać kartę rezydenta.

Pożyczki dla Ukraińców ze statusem rezydenta

Najbardziej dogodną sytuację w zakresie możliwości współpracy z bankami czy firmami pożyczkowymi ma rezydent długoterminowy. To osoba, która przebywa na terenie Polski od co najmniej pięciu lat, od trzech lat generuje stałe dochody i posiada dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego. Taka osoba ma też prawo do opieki lekarskiej, edukacji czy pomocy społecznej na terenie Polski. Do otrzymania karty rezydenta niezbędne jest również znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1. Podsumowując, status rezydenta znacznie ułatwia proces ubiegania się o kredyt czy pożyczkę, a takie zobowiązania udzielane są na dokładnie takich samych zasadach, jak dla obywateli Polski.

Osoby, które chcą zaciągnąć kredyt dla obcokrajowca czy wziąć pożyczkę online dla cudzoziemców, najpierw powinny porównać co najmniej kilka konkurencyjnych ofert. Okazuje się, że banki i firmy pożyczkowe oferują coraz bardziej atrakcyjne warunki tego rodzaju współpracy. Status rezydenta długoterminowego, posiadanie rachunku bankowego, aktualny paszport, to zazwyczaj wystarczające dokumenty, aby złożyć wniosek o finansowe wsparcie. Pamiętaj tylko, że każda instytucja narzuca inne opłaty z tego tytułu, zawsze warto sprawdzić ranking pożyczek, aby znaleźć zobowiązanie najtańsze.

Potrzebujesz dodatkowej gotówki?

Wyślij wniosek pożyczkowy

Kategoria: